อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 07/17 10:28

from THB to ¥10,000

2,955 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน -4

1บาท = ¥3.384

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

32.93บาท = $1
Thaniya Spirit

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,955บาท
-5
07/17 10:28

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

2

2,957บาท
-2
07/17 09:00

3

2,960บาท
-5
07/17 13:41

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

4

2,960บาท
-5
07/17 13:42

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

5

2,960บาท
±0
07/17 13:59

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

6

2,960บาท
-5
07/17 14:09

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

7

2,960บาท
-5
07/17 14:21

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

8

2,960บาท
-5
07/17 13:45

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,960บาท
-5
07/17 13:39

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

10

2,960บาท
-5
07/17 13:50

11

2,960บาท
-5
07/17 --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

12

2,960บาท
-5
07/17 09:32

สถานีแบริ่ง

13

2,960บาท
-5
07/17 13:59

ให้บริการในวันอาทิตย์

14

2,960บาท
-5
07/17 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

15

2,960บาท
-5
07/17 13:34

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

16

2,960บาท
-5
07/17 13:39

17

2,960บาท
-5
07/17 14:01

ให้บริการในวันอาทิตย์

18

2,960บาท
-5
07/17 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

19

2,960บาท
-5
07/17 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

20

2,960บาท
-5
07/17 14:00

21

2,960บาท
-5
07/17 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

22

2,960บาท
-5
07/17 13:41

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

23

2,960บาท
-5
07/17 13:41

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

24

2,960บาท
-5
07/17 13:41

ให้บริการในวันอาทิตย์

25

2,960บาท
-5
07/17 13:41

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

26

2,960บาท
-5
07/17 13:41

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

27

2,960บาท
-5
07/17 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

28

2,965บาท
-5
07/17 14:20

สุขุมวิท
เอกมัย
ให้บริการในวันอาทิตย์

29

2,987บาท
-6
07/17 08:03

30

3,004บาท
+1
07/17 13:08

31

3,013บาท
±0
07/17 14:04

32

3,014บาท
+4
07/17 13:20

33

3,042บาท
-1
07/17 10:00

34

3,046บาท
-1
07/17 14:27

35

3,068บาท
±0
07/17 14:03

36

3,069บาท
-2
07/17 --:--

# ชื่อของร้านค้า  
All Updated!