อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 11/16 --:--

from THB to ¥10,000

2,908 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน +5

1บาท = ¥3.439

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

32.70บาท = $1
Thaniya Spirit

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,908บาท
±0
11/16 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2

2,910บาท
±0
11/16 12:13

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

3

2,910บาท
±0
11/16 12:26

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

4

2,910บาท
±0
11/16 10:52

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

5

2,910บาท
±0
11/16 11:55

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

6

2,910บาท
±0
11/16 11:30

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

7

2,910บาท
±0
11/16 12:54

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

8

2,910บาท
±0
11/16 12:09

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,910บาท
±0
11/16 11:26

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

10

2,910บาท
±0
11/16 11:26

11

2,910บาท
-5
11/16 --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

12

2,910บาท
±0
11/16 10:07

สถานีแบริ่ง

13

2,910บาท
+1
11/16 10:28

14

2,910บาท
±0
11/16 12:03

ให้บริการในวันอาทิตย์

15

2,910บาท
±0
11/16 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

16

2,910บาท
±0
11/16 11:36

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

17

2,910บาท
±0
11/16 11:26

18

2,910บาท
±0
11/16 11:30

ให้บริการในวันอาทิตย์

19

2,910บาท
±0
11/16 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

20

2,910บาท
±0
11/16 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

21

2,910บาท
-5
11/16 12:18

22

2,910บาท
±0
11/16 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

23

2,910บาท
±0
11/16 12:13

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

24

2,910บาท
±0
11/16 12:13

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

25

2,910บาท
±0
11/16 12:13

ให้บริการในวันอาทิตย์

26

2,910บาท
±0
11/16 12:13

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

27

2,910บาท
±0
11/16 12:13

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

28

2,910บาท
±0
11/16 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

29

2,915บาท
±0
11/16 12:50

สุขุมวิท
เอกมัย
ให้บริการในวันอาทิตย์

30

2,957บาท
+6
11/16 10:05

31

2,963บาท
±0
11/16 10:39

32

2,964บาท
+14
11/16 12:58

33

2,997บาท
+20
11/16 09:30

34

3,015บาท
+4
11/16 11:24

35

3,022บาท
+3
11/16 --:--

# ชื่อของร้านค้า  

2,903บาท
ยังไม่
09/21 15:28

2,996บาท
ยังไม่
08/24 12:10