อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 01/20 10:23

from THB to ¥10,000

2,920 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน +5

1บาท = ¥3.425

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

31.69บาท = $1
Twelve Victory Exchange

การจัดอันดับ

01/20: วันอาทิตย์ No Update on Sunday.

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,915บาท
วันอาทิตย์
01/19 09:27

สถานีรถไฟมักกะสัน

2

2,919บาท
วันอาทิตย์
01/19 16:53

3

2,920บาท
วันอาทิตย์
01/19 15:50

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

4

2,920บาท
วันอาทิตย์
01/19 09:58

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

5

2,920บาท
วันอาทิตย์
01/19 13:22

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

6

2,920บาท
±0
01/20 10:23

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

7

2,920บาท
วันอาทิตย์
01/19 10:30

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

8

2,920บาท
วันอาทิตย์
01/19 --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,920บาท
วันอาทิตย์
01/17 16:48

สถานีแบริ่ง

10

2,920บาท
±0
01/20 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

11

2,920บาท
วันอาทิตย์
01/19 12:17

12

2,925บาท
วันอาทิตย์
01/19 15:15

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

13

2,925บาท
วันอาทิตย์
01/19 18:55

สุขุมวิท
เอกมัย
ให้บริการในวันอาทิตย์

14

2,925บาท
วันอาทิตย์
01/19 17:22

ให้บริการในวันอาทิตย์

15

2,925บาท
±0
01/20 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

16

2,925บาท
วันอาทิตย์
01/19 15:17

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

17

2,925บาท
±0
01/20 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

18

2,925บาท
±0
01/20 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

19

2,925บาท
±0
01/20 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

20

2,925บาท
วันอาทิตย์
01/19 15:15

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

21

2,925บาท
วันอาทิตย์
01/19 15:15

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

22

2,925บาท
วันอาทิตย์
01/19 15:15

ให้บริการในวันอาทิตย์

23

2,925บาท
วันอาทิตย์
01/19 15:15

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

24

2,925บาท
วันอาทิตย์
01/19 15:15

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

25

2,925บาท
±0
01/20 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

26

2,929บาท
วันอาทิตย์
01/18 17:12

27

2,930บาท
±0
01/20 08:00

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

28

2,936บาท
วันอาทิตย์
01/18 15:45

29

2,942บาท
±0
01/20 14:39

30

2,950บาท
วันอาทิตย์
01/18 15:34

31

2,970บาท
วันอาทิตย์
01/05 18:01

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

32

2,970บาท
วันอาทิตย์
01/05 17:24

33

2,970บาท
วันอาทิตย์
01/05 18:01

34

2,970บาท
วันอาทิตย์
01/05 17:52

ให้บริการในวันอาทิตย์

35

2,984บาท
วันอาทิตย์
01/18 16:50

36

2,996บาท
วันอาทิตย์
08/24 12:10

37

3,001บาท
วันอาทิตย์
01/18 15:26

38

3,006บาท
วันอาทิตย์
01/18 --:--