อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 01/21 13:51

from THB to ¥10,000

3,080 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน +5

1บาท = ¥3.247

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

35.23บาท = $1
X One Currency Exchange

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

3,080บาท
±0
01/21 13:51

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

2

3,080บาท
-15
01/21 12:41

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

3

3,080บาท
+5
01/21 14:14

4

3,080บาท
+5
01/21 14:14

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

5

3,080บาท
±0
01/21 15:18

ให้บริการในวันอาทิตย์

6

3,080บาท
-15
01/21 12:41

7

3,080บาท
-15
01/21 12:41

ให้บริการในวันอาทิตย์

8

3,085บาท
+10
01/21 13:24

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

9

3,085บาท
±0
01/21 14:04

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

10

3,085บาท
±0
01/21 15:20

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

11

3,085บาท
-5
01/21 11:47

สุขุมวิท
เอกมัย
ให้บริการในวันอาทิตย์

12

3,085บาท
±0
01/21 15:14

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

13

3,085บาท
+5
01/21 10:35

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

14

3,085บาท
±0
01/21 14:06

สถานีแบริ่ง

15

3,085บาท
±0
01/21 12:02

16

3,085บาท
+5
01/21 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

17

3,085บาท
+5
01/21 13:10

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

18

3,085บาท
±0
01/21 12:39

19

3,085บาท
-5
01/21 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

20

3,085บาท
-3
01/21 15:10

21

3,085บาท
+5
01/21 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

22

3,085บาท
+10
01/21 13:24

23

3,085บาท
+10
01/21 13:24

24

3,095บาท
±0
01/21 13:11

สถานีรถไฟมักกะสัน

25

3,095บาท
+15
01/21 10:00

สุขุมวิท
สถานีอโศก
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

26

3,095บาท
+10
01/21 --:--

# ชื่อของร้านค้า  

3,085บาท
ยังไม่
01/20 09:53

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

3,085บาท
ยังไม่
--/-- --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

3,095บาท
ยังไม่
--/-- --:--

3,140บาท
ยังไม่
01/19 02:27

3,156บาท
ยังไม่
01/20 16:06

3,163บาท
ยังไม่
01/20 08:30

3,165บาท
ยังไม่
01/20 16:11

3,165บาท
ยังไม่
01/20 19:00

3,168บาท
ยังไม่
01/20 16:06

3,169บาท
ยังไม่
01/20 16:53

3,181บาท
ยังไม่
01/20 15:48

3,185บาท
ยังไม่
01/20 17:13

3,185บาท
ยังไม่
01/20 17:13

3,190บาท
ยังไม่
01/20 --:--

3,196บาท
ยังไม่
01/20 17:24