อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 09/20 15:55

from THB to ¥10,000

2,905 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน ±0

1บาท = ¥3.442

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

32.12บาท = $1
Thaniya Spirit

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,905บาท
±0
09/20 15:55

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

2

2,909บาท
±0
09/20 16:41

3

2,910บาท
±0
09/20 18:09

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

4

2,910บาท
±0
09/20 12:02

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

5

2,910บาท
±0
09/20 18:19

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

6

2,910บาท
±0
09/20 18:55

สุขุมวิท
เอกมัย
ให้บริการในวันอาทิตย์

7

2,910บาท
±0
09/20 16:46

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

8

2,910บาท
±0
09/20 15:15

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,910บาท
±0
09/20 17:33

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

10

2,910บาท
±0
09/20 17:00

11

2,910บาท
±0
09/20 --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

12

2,910บาท
±0
09/20 12:42

สถานีแบริ่ง

13

2,910บาท
±0
09/20 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

14

2,910บาท
±0
09/20 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

15

2,910บาท
±0
09/20 17:04

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

16

2,910บาท
±0
09/20 17:33

17

2,910บาท
±0
09/20 17:35

ให้บริการในวันอาทิตย์

18

2,910บาท
±0
09/20 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

19

2,910บาท
±0
09/20 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

20

2,910บาท
±0
09/20 17:20

21

2,910บาท
±0
09/20 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

22

2,910บาท
±0
09/20 18:09

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

23

2,910บาท
±0
09/20 18:09

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

24

2,910บาท
±0
09/20 18:09

ให้บริการในวันอาทิตย์

25

2,910บาท
±0
09/20 18:09

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

26

2,910บาท
±0
09/20 18:09

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

27

2,910บาท
±0
09/20 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

28

2,915บาท
±0
09/20 17:27

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

29

2,917บาท
±0
09/20 11:01

30

2,930บาท
±0
09/20 16:00

31

2,938บาท
±0
09/20 10:54

32

2,968บาท
±0
09/20 09:50

33

2,972บาท
±0
09/20 20:58

34

2,990บาท
±0
09/20 15:31

35

2,997บาท
±0
09/20 --:--

# ชื่อของร้านค้า  

2,996บาท
ยังไม่
08/24 12:10