อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 02/25 12:30

from THB to ¥10,000

3,100 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน ±0

1บาท = ¥3.226

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

34.70บาท = $1
X One Currency Exchange

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

3,100บาท
±0
02/25 12:30

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

2

3,100บาท
±0
02/25 11:50

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

3

3,100บาท
±0
02/25 16:45

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

4

3,100บาท
±0
02/25 17:49

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

5

3,100บาท
±0
02/25 18:09

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

6

3,100บาท
±0
02/25 15:11

สถานีแบริ่ง

7

3,100บาท
±0
02/25 13:06

8

3,100บาท
±0
02/25 13:06

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

9

3,100บาท
±0
02/25 16:59

ให้บริการในวันอาทิตย์

10

3,100บาท
±0
02/25 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

11

3,100บาท
±0
02/25 12:01

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

12

3,100บาท
±0
02/25 20:12

13

3,100บาท
±0
02/25 17:49

14

3,100บาท
±0
02/25 12:16

ให้บริการในวันอาทิตย์

15

3,100บาท
±0
02/25 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

16

3,100บาท
±0
02/25 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

17

3,100บาท
±0
02/25 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

18

3,100บาท
±0
02/25 12:30

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

19

3,100บาท
±0
02/25 12:30

20

3,105บาท
±0
02/25 11:55

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

21

3,105บาท
±0
02/25 11:25

สถานีรถไฟมักกะสัน

22

3,105บาท
±0
02/25 13:23

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

23

3,105บาท
±0
02/25 11:32

สุขุมวิท
เอกมัย
ให้บริการในวันอาทิตย์

24

3,105บาท
±0
02/25 18:14

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

25

3,105บาท
±0
02/25 10:51

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

26

3,105บาท
±0
02/25 17:33

27

3,110บาท
±0
02/25 10:00

สุขุมวิท
สถานีอโศก
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

28

3,120บาท
±0
02/25 09:39

# ชื่อของร้านค้า  

3,100บาท
ยังไม่
--/-- --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

3,100บาท
ยังไม่
02/24 17:45

3,178บาท
ยังไม่
02/24 08:30

3,184บาท
ยังไม่
02/24 17:25

3,184บาท
ยังไม่
02/24 18:27

3,193บาท
ยังไม่
02/24 17:20

3,194บาท
ยังไม่
02/24 15:57

3,204บาท
ยังไม่
02/24 14:55

3,207บาท
ยังไม่
02/24 17:14

3,210บาท
ยังไม่
02/24 17:01

3,210บาท
ยังไม่
02/24 17:01

3,217บาท
ยังไม่
02/24 --:--

3,227บาท
ยังไม่
02/24 17:04