อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 06/24 --:--

from ¥10,000 to THB

3,045 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน ±0

1บาท = ¥3.284

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

$1 = 33.9บาท
The Rich Money Exchange

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

3,045บาท
±0
06/24 --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

2

3,040บาท
-5
06/24 09:49

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

3

3,040บาท
-5
06/24 11:30

สถานีรถไฟมักกะสัน

4

3,040บาท
-5
06/24 --:--

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

5

3,040บาท
-5
06/24 13:39

สถานีแบริ่ง

6

3,040บาท
-5
06/24 12:42

7

3,040บาท
-5
06/24 12:42

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

8

3,040บาท
-5
06/24 14:49

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

9

3,040บาท
-5
06/24 15:40

10

3,040บาท
-5
06/24 11:58

11

3,035บาท
-10
06/24 17:12

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

12

3,035บาท
-5
06/24 10:18

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

13

3,035บาท
-5
06/24 17:02

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

14

3,035บาท
-10
06/24 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

15

3,030บาท
-5
06/24 17:01

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

16

3,030บาท
-15
06/24 10:40

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

17

3,030บาท
-10
06/24 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

18

3,030บาท
±0
06/24 19:32

19

3,030บาท
-10
06/24 17:12

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

20

3,025บาท
±0
06/24 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

21

3,020บาท
-25
06/24 17:58

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

22

3,020บาท
-5
06/24 10:00

สุขุมวิท
สถานีอโศก
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

23

3,020บาท
±0
06/24 16:36

24

3,020บาท
-25
06/24 17:58

25

3,020บาท
±0
06/24 17:53

ให้บริการในวันอาทิตย์

26

3,020บาท
-20
06/24 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

27

3,020บาท
-10
06/24 09:18

28

3,015บาท
-10
06/24 17:20

ให้บริการในวันอาทิตย์

29

3,015บาท
-10
06/24 17:12

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

30

3,015บาท
-10
06/24 17:12

ให้บริการในวันอาทิตย์

31

3,015บาท
-10
06/24 17:12

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

32

3,015บาท
-10
06/24 17:12

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

33

2,993บาท
±0
06/24 20:39

# ชื่อของร้านค้า  

3,007บาท
ยังไม่
06/23 14:19

3,006บาท
ยังไม่
06/23 16:17

3,006บาท
ยังไม่
06/23 10:00

3,006บาท
ยังไม่
06/23 16:17

2,993บาท
ยังไม่
06/23 13:57

2,988บาท
ยังไม่
06/23 08:30

2,988บาท
ยังไม่
05/12 08:49

2,986บาท
ยังไม่
06/23 15:21

2,976บาท
ยังไม่
06/23 --:--