อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 03/20 --:--

from ¥10,000 to THB

2,935 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน -15

1บาท = ¥3.407

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

$1 = 31.15บาท
Super Rich Thailand

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,935บาท
-15
03/20 --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

2

2,930บาท
-15
03/20 18:22

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

3

2,930บาท
-15
03/20 17:08

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

4

2,930บาท
-10
03/20 10:19

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

5

2,930บาท
-15
03/20 16:48

สถานีรถไฟมักกะสัน

6

2,930บาท
-15
03/20 16:40

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

7

2,930บาท
-15
03/20 15:49

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

8

2,930บาท
-15
03/20 15:25

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,930บาท
-15
03/20 17:31

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

10

2,930บาท
-10
03/20 12:07

สถานีแบริ่ง

11

2,930บาท
-10
03/20 13:16

12

2,930บาท
-10
03/20 17:15

ให้บริการในวันอาทิตย์

13

2,930บาท
-15
03/20 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

14

2,930บาท
-15
03/20 11:38

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

15

2,930บาท
-15
03/20 17:31

16

2,930บาท
-15
03/20 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

17

2,930บาท
-15
03/20 15:32

18

2,930บาท
-15
03/20 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

19

2,925บาท
-15
03/20 17:48

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

20

2,925บาท
-10
03/20 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

21

2,925บาท
-15
03/20 16:55

ให้บริการในวันอาทิตย์

22

2,925บาท
-10
03/20 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

23

2,925บาท
-15
03/20 18:22

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

24

2,925บาท
-15
03/20 18:22

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

25

2,925บาท
-15
03/20 18:22

ให้บริการในวันอาทิตย์

26

2,925บาท
-15
03/20 18:22

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

27

2,925บาท
-15
03/20 18:22

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

28

2,925บาท
-15
03/20 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

29

2,920บาท
-15
03/20 18:55

สุขุมวิท
เอกมัย
ให้บริการในวันอาทิตย์

30

2,920บาท
-15
03/20 16:55

31

2,920บาท
-15
03/20 20:17

32

2,886บาท
-10
03/20 08:18

33

2,880บาท
-20
03/20 16:20

34

2,876บาท
-13
03/20 08:30

35

2,875บาท
-17
03/20 11:42

36

2,875บาท
-12
03/20 20:21

37

2,874บาท
-18
03/20 16:02

38

2,873บาท
-13
03/20 13:57

39

2,860บาท
-10
03/20 --:--

# ชื่อของร้านค้า  
All Updated!