อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 05/28 09:36

from ¥10,000 to THB

2,911 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน -4

1บาท = ¥3.435

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

$1 = 31.90บาท
Thaniya Spirit

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,911บาท
±0
05/28 09:36

2

2,910บาท
±0
05/28 09:48

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

3

2,910บาท
±0
05/28 09:25

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

4

2,910บาท
±0
05/28 09:39

สถานีรถไฟมักกะสัน

5

2,910บาท
±0
05/28 09:27

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

6

2,910บาท
±0
05/28 09:45

สุขุมวิท
เอกมัย
ให้บริการในวันอาทิตย์

7

2,910บาท
+10
05/28 09:50

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

8

2,910บาท
+5
05/28 09:50

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,910บาท
±0
05/28 09:41

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

10

2,910บาท
+10
05/28 09:01

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

11

2,910บาท
-5
05/28 --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

12

2,910บาท
±0
05/28 09:35

สถานีแบริ่ง

13

2,910บาท
+10
05/28 09:01

14

2,910บาท
±0
05/28 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

15

2,910บาท
±0
05/28 09:41

16

2,905บาท
-5
05/28 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

17

2,905บาท
+5
05/28 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

18

2,905บาท
±0
05/28 09:48

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

19

2,905บาท
±0
05/28 09:48

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

20

2,905บาท
±0
05/28 09:48

ให้บริการในวันอาทิตย์

21

2,905บาท
±0
05/28 09:48

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

22

2,905บาท
±0
05/28 09:48

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

23

2,905บาท
±0
05/28 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

24

2,900บาท
±0
05/28 09:50

25

2,900บาท
±0
05/28 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

26

2,875บาท
+13
05/28 08:10

27

2,863บาท
-1
05/28 08:16

28

2,863บาท
+2
05/28 08:13

29

2,855บาท
±0
05/28 08:07

30

2,855บาท
+4
05/28 09:51

31

2,848บาท
±0
05/28 09:27

32

2,847บาท
-9
05/28 08:30

33

2,837บาท
-2
05/28 --:--

# ชื่อของร้านค้า  

2,905บาท
ยังไม่
05/26 10:08

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

2,905บาท
ยังไม่
05/27 11:05

ให้บริการในวันอาทิตย์

2,900บาท
ยังไม่
05/26 16:47

2,900บาท
ยังไม่
05/26 16:28

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,900บาท
ยังไม่
05/26 16:53

ให้บริการในวันอาทิตย์