อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 01/20 --:--

from ¥10,000 to THB

2,910 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน ±0

1บาท = ¥3.436

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

$1 = 31.63บาท
Value Plus

การจัดอันดับ

01/20: วันอาทิตย์ No Update on Sunday.

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,935บาท
วันอาทิตย์
01/05 18:01

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

2

2,935บาท
วันอาทิตย์
01/05 18:01

3

2,925บาท
วันอาทิตย์
01/05 17:24

4

2,925บาท
วันอาทิตย์
01/05 17:52

ให้บริการในวันอาทิตย์

5

2,910บาท
วันอาทิตย์
01/19 15:15

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

6

2,910บาท
วันอาทิตย์
01/19 15:50

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

7

2,910บาท
วันอาทิตย์
01/19 18:55

สุขุมวิท
เอกมัย
ให้บริการในวันอาทิตย์

8

2,910บาท
±0
01/20 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,905บาท
วันอาทิตย์
01/19 13:22

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

10

2,905บาท
-5
01/20 08:00

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

11

2,905บาท
วันอาทิตย์
01/19 16:53

12

2,905บาท
วันอาทิตย์
01/19 17:22

ให้บริการในวันอาทิตย์

13

2,905บาท
-5
01/20 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

14

2,905บาท
±0
01/20 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

15

2,905บาท
วันอาทิตย์
01/19 12:17

16

2,905บาท
วันอาทิตย์
01/19 15:15

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

17

2,905บาท
วันอาทิตย์
01/19 15:15

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

18

2,905บาท
วันอาทิตย์
01/19 15:15

ให้บริการในวันอาทิตย์

19

2,905บาท
วันอาทิตย์
01/19 15:15

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

20

2,905บาท
วันอาทิตย์
01/19 15:15

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

21

2,900บาท
วันอาทิตย์
01/19 09:58

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

22

2,900บาท
-5
01/20 10:23

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

23

2,900บาท
วันอาทิตย์
01/19 --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

24

2,900บาท
วันอาทิตย์
01/17 16:48

สถานีแบริ่ง

25

2,900บาท
-5
01/20 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

26

2,900บาท
วันอาทิตย์
01/19 15:17

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

27

2,900บาท
±0
01/20 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

28

2,900บาท
±0
01/20 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

29

2,890บาท
วันอาทิตย์
01/19 09:27

สถานีรถไฟมักกะสัน

30

2,890บาท
วันอาทิตย์
01/19 10:30

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

31

2,882บาท
วันอาทิตย์
08/24 12:10

32

2,845บาท
วันอาทิตย์
01/18 16:50

33

2,844บาท
วันอาทิตย์
01/18 15:26

34

2,844บาท
วันอาทิตย์
01/18 15:45

35

2,837บาท
วันอาทิตย์
01/18 17:12

36

2,832บาท
±0
01/20 14:39

37

2,823บาท
วันอาทิตย์
01/18 15:34

38

2,818บาท
วันอาทิตย์
01/18 --:--