อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 07/17 13:59

from ¥10,000 to THB

2,950 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน -1

1บาท = ¥3.39

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

$1 = 33.23บาท
Thaniya Spirit

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,950บาท
±0
07/17 13:59

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

2

2,947บาท
-4
07/17 09:00

3

2,945บาท
-5
07/17 13:41

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

4

2,945บาท
-5
07/17 13:42

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

5

2,945บาท
±0
07/17 10:28

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

6

2,945บาท
-5
07/17 14:20

สุขุมวิท
เอกมัย
ให้บริการในวันอาทิตย์

7

2,945บาท
-5
07/17 14:21

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

8

2,945บาท
-5
07/17 13:45

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,945บาท
-5
07/17 13:39

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

10

2,945บาท
-5
07/17 --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

11

2,945บาท
-5
07/17 09:32

สถานีแบริ่ง

12

2,945บาท
±0
07/17 13:59

ให้บริการในวันอาทิตย์

13

2,945บาท
-5
07/17 13:39

14

2,945บาท
-5
07/17 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

15

2,945บาท
-5
07/17 14:00

16

2,940บาท
-5
07/17 14:09

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

17

2,940บาท
-5
07/17 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

18

2,940บาท
-5
07/17 13:34

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

19

2,940บาท
-5
07/17 14:01

ให้บริการในวันอาทิตย์

20

2,940บาท
±0
07/17 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

21

2,940บาท
-5
07/17 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

22

2,940บาท
-5
07/17 13:41

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

23

2,940บาท
-5
07/17 13:41

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

24

2,940บาท
-5
07/17 13:41

ให้บริการในวันอาทิตย์

25

2,940บาท
-5
07/17 13:41

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

26

2,940บาท
-5
07/17 13:41

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

27

2,940บาท
-5
07/17 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

28

2,935บาท
-5
07/17 13:50

29

2,921บาท
+10
07/17 10:00

30

2,911บาท
+1
07/17 13:08

31

2,909บาท
-1
07/17 14:03

32

2,900บาท
-1
07/17 14:27

33

2,899บาท
-6
07/17 08:03

34

2,899บาท
+3
07/17 13:20

35

2,898บาท
±0
07/17 14:04

36

2,881บาท
-2
07/17 --:--

# ชื่อของร้านค้า  
All Updated!