อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 11/16 10:28

from ¥10,000 to THB

2,902 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน ±0

1บาท = ¥3.446

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

$1 = 33.00บาท
Thaniya Spirit

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,902บาท
±0
11/16 10:28

2

2,900บาท
±0
11/16 12:26

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

3

2,900บาท
±0
11/16 11:55

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

4

2,900บาท
±0
11/16 12:50

สุขุมวิท
เอกมัย
ให้บริการในวันอาทิตย์

5

2,895บาท
±0
11/16 12:51

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

6

2,895บาท
±0
11/16 10:52

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

7

2,895บาท
±0
11/16 11:30

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

8

2,895บาท
-5
11/16 12:54

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,895บาท
+5
11/16 12:09

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

10

2,895บาท
±0
11/16 12:03

ให้บริการในวันอาทิตย์

11

2,895บาท
±0
11/16 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

12

2,895บาท
±0
11/16 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

13

2,893บาท
+3
11/16 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

14

2,890บาท
-5
11/16 11:26

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

15

2,890บาท
-10
11/16 --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

16

2,890บาท
-5
11/16 10:07

สถานีแบริ่ง

17

2,890บาท
-5
11/16 11:36

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

18

2,890บาท
-5
11/16 11:26

19

2,890บาท
-5
11/16 12:57

20

2,890บาท
±0
11/16 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

21

2,890บาท
±0
11/16 12:51

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

22

2,890บาท
±0
11/16 12:51

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

23

2,890บาท
±0
11/16 12:51

ให้บริการในวันอาทิตย์

24

2,890บาท
±0
11/16 12:51

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

25

2,890บาท
±0
11/16 12:51

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

26

2,890บาท
±0
11/16 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

27

2,885บาท
-5
11/16 11:30

ให้บริการในวันอาทิตย์

28

2,885บาท
-5
11/16 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

29

2,880บาท
-5
11/16 11:26

30

2,874บาท
+16
11/16 09:30

31

2,863บาท
+6
11/16 10:05

32

2,860บาท
+3
11/16 11:24

33

2,853บาท
+13
11/16 12:58

34

2,848บาท
±0
11/16 10:39

35

2,834บาท
+3
11/16 --:--

# ชื่อของร้านค้า  

2,882บาท
ยังไม่
08/24 12:10

2,815บาท
ยังไม่
09/21 15:28