อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 10/21 11:02

from ¥10,000 to THB

2,932 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน -13

1บาท = ¥3.411

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

$1 = 33.11บาท
Super Rich Thailand

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,932บาท
-5
10/21 11:02

2

2,932บาท
-5
10/21 11:02

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

3

2,930บาท
-5
10/21 12:50

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

4

2,930บาท
-5
10/21 10:25

สถานีรถไฟมักกะสัน

5

2,930บาท
±0
10/21 12:32

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

6

2,930บาท
-15
10/21 11:32

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

7

2,930บาท
-10
10/21 11:12

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

8

2,930บาท
-15
10/21 --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,930บาท
-5
10/21 09:55

สถานีแบริ่ง

10

2,930บาท
+10
10/21 11:29

ให้บริการในวันอาทิตย์

11

2,930บาท
-10
10/21 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

12

2,930บาท
-5
10/21 11:45

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

13

2,930บาท
-5
10/21 10:33

14

2,930บาท
-10
10/21 11:12

15

2,930บาท
-5
10/21 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

16

2,930บาท
-10
10/21 10:32

17

2,930บาท
-5
10/21 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

18

2,930บาท
-5
10/21 12:50

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

19

2,925บาท
-10
10/21 10:27

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

20

2,925บาท
-10
10/21 --:--

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

21

2,925บาท
-5
10/21 12:23

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

22

2,920บาท
-10
10/21 10:15

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

23

2,920บาท
-10
10/21 11:08

24

2,915บาท
-10
10/21 13:25

สุขุมวิท
เอกมัย
ให้บริการในวันอาทิตย์

25

2,915บาท
-10
10/21 11:17

ให้บริการในวันอาทิตย์

26

2,915บาท
-15
10/21 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

27

2,910บาท
-15
10/21 10:57

28

2,910บาท
-5
10/21 12:50

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

29

2,910บาท
-5
10/21 12:50

ให้บริการในวันอาทิตย์

30

2,910บาท
-5
10/21 12:50

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

31

2,910บาท
-5
10/21 12:50

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

32

2,869บาท
±0
10/21 13:27

# ชื่อของร้านค้า  

2,925บาท
ยังไม่
10/19 02:09

2,890บาท
ยังไม่
10/20 09:35

2,882บาท
ยังไม่
10/20 16:41

2,882บาท
ยังไม่
10/20 16:41

2,878บาท
ยังไม่
10/20 14:56

2,869บาท
ยังไม่
10/20 17:32

2,867บาท
ยังไม่
10/20 13:50

2,861บาท
ยังไม่
10/20 15:09

2,851บาท
ยังไม่
10/20 --:--