อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 08/19 14:03

from ¥10,000 to THB

3,030 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน -5

1บาท = ¥3.3

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

$1 = 33.17บาท
Super Rich Thailand

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

3,030บาท
±0
08/19 14:03

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

2

3,030บาท
-5
08/19 12:24

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

3

3,030บาท
±0
08/19 --:--

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

4

3,030บาท
±0
08/19 13:14

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

5

3,030บาท
±0
08/19 13:30

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

6

3,030บาท
±0
08/19 11:34

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

7

3,030บาท
+5
08/19 12:32

8

3,030บาท
±0
08/19 13:30

9

3,030บาท
+15
08/19 13:31

ให้บริการในวันอาทิตย์

10

3,030บาท
+15
08/19 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

11

3,030บาท
±0
08/19 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

12

3,025บาท
±0
08/19 10:08

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

13

3,025บาท
-5
08/19 11:15

สถานีรถไฟมักกะสัน

14

3,025บาท
±0
08/19 10:27

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

15

3,025บาท
-5
08/19 --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

16

3,025บาท
-5
08/19 12:25

17

3,025บาท
-5
08/19 12:25

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

18

3,025บาท
±0
08/19 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

19

3,025บาท
±0
08/19 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

20

3,025บาท
-5
08/19 13:19

21

3,025บาท
±0
08/19 14:03

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

22

3,020บาท
-5
08/19 14:05

สุขุมวิท
เอกมัย
ให้บริการในวันอาทิตย์

23

3,020บาท
-5
08/19 12:10

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

24

3,020บาท
±0
08/19 12:54

สถานีแบริ่ง

25

3,015บาท
-5
08/19 02:35

26

3,010บาท
±0
08/19 11:58

27

3,010บาท
±0
08/19 14:03

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

28

3,010บาท
±0
08/19 14:03

ให้บริการในวันอาทิตย์

29

3,010บาท
±0
08/19 14:03

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

30

3,010บาท
±0
08/19 14:03

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

31

3,005บาท
-5
08/19 10:00

สุขุมวิท
สถานีอโศก
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

32

3,005บาท
+30
08/19 11:29

33

2,988บาท
±0
08/19 14:09

# ชื่อของร้านค้า  

2,996บาท
ยังไม่
08/18 14:18

2,991บาท
ยังไม่
08/18 17:06

2,991บาท
ยังไม่
08/18 17:06

2,987บาท
ยังไม่
08/18 10:00

2,986บาท
ยังไม่
08/18 15:50

2,973บาท
ยังไม่
08/18 17:27

2,973บาท
ยังไม่
08/18 08:30

2,968บาท
ยังไม่
08/18 --:--