อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 12/15 --:--

from ¥10,000 to THB

2,890 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน ±0

1บาท = ¥3.46

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

$1 = 32.41บาท
Value Plus Siam Paragon

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,890บาท
±0
12/15 --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

2

2,890บาท
±0
12/15 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

3

2,890บาท
±0
12/15 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

4

2,890บาท
±0
12/15 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

5

2,890บาท
±0
12/15 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

6

2,890บาท
±0
12/15 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

7

2,875บาท
±0
12/15 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

8

2,817บาท
±0
12/15 07:15

# ชื่อของร้านค้า  

2,890บาท
ยังไม่
12/14 17:44

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

2,890บาท
ยังไม่
12/14 15:06

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

2,890บาท
ยังไม่
12/14 --:--

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

2,890บาท
ยังไม่
12/14 17:10

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,890บาท
ยังไม่
12/14 17:59

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

2,890บาท
ยังไม่
12/14 13:18

2,890บาท
ยังไม่
12/14 12:25

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,890บาท
ยังไม่
12/14 17:59

2,890บาท
ยังไม่
12/14 15:17

2,885บาท
ยังไม่
12/14 11:50

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

2,885บาท
ยังไม่
12/14 14:37

สถานีรถไฟมักกะสัน

2,885บาท
ยังไม่
12/14 17:15

สถานีแบริ่ง

2,885บาท
ยังไม่
12/14 17:32

ให้บริการในวันอาทิตย์

2,885บาท
ยังไม่
12/14 18:13

2,885บาท
ยังไม่
12/14 17:44

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,885บาท
ยังไม่
12/14 17:44

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,885บาท
ยังไม่
12/14 17:44

ให้บริการในวันอาทิตย์

2,885บาท
ยังไม่
12/14 17:44

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,885บาท
ยังไม่
12/14 17:44

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,880บาท
ยังไม่
12/14 18:55

สุขุมวิท
เอกมัย
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,880บาท
ยังไม่
12/14 16:17

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,875บาท
ยังไม่
12/14 17:24

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,870บาท
ยังไม่
12/14 15:44

2,870บาท
ยังไม่
12/14 20:56

2,870บาท
ยังไม่
12/14 17:59

ให้บริการในวันอาทิตย์

2,845บาท
ยังไม่
12/14 08:00

2,834บาท
ยังไม่
12/14 11:13

2,830บาท
ยังไม่
12/14 16:06

2,830บาท
ยังไม่
12/14 16:06

2,825บาท
ยังไม่
12/14 17:37

2,820บาท
ยังไม่
12/14 11:20

2,811บาท
ยังไม่
12/14 17:10

2,800บาท
ยังไม่
12/14 --:--