Government Savings BankGovernment Savings Bank

ธนาคารออมสิน

Government Savings Bank
เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 11/16 12:58

อัตราการขาย

Selling rate:
from THB to ¥10,000

2,964บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: +14

1บาท = ¥3.374

เครื่องคิดเลข SELL: การจัดอันดับ

อัตราการซื้อ

Buying rate:
from ¥10,000 to THB

2,853บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: +13

1บาท = ¥3.505

เครื่องคิดเลข BUY: การจัดอันดับ

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Selling rate:
from THB to USD

33.24บาท = $1

1บาท = $0.03

Buying rate:
From USD to THB

$1 = 31.89บาท

1บาท = $0.031

สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เว็บไซต์