Government Savings BankGovernment Savings Bank

ธนาคารออมสิน

Government Savings Bank
เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 09/20 20:58

อัตราการขาย

Selling rate:
from THB to ¥10,000

2,972บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.365

เครื่องคิดเลข SELL: การจัดอันดับ

อัตราการซื้อ

Buying rate:
from ¥10,000 to THB

2,827บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.537

เครื่องคิดเลข BUY: การจัดอันดับ

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Selling rate:
from THB to USD

32.59บาท = $1

1บาท = $0.031

Buying rate:
From USD to THB

$1 = 31.24บาท

1บาท = $0.032

สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เว็บไซต์