Government Savings BankGovernment Savings Bank

ธนาคารออมสิน

Government Savings Bank
เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 07/17 14:21

อัตราการขาย

Selling rate:
from THB to ¥10,000

3,046บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: -1

1บาท = ¥3.283

เครื่องคิดเลข SELL: การจัดอันดับ

อัตราการซื้อ

Buying rate:
from ¥10,000 to THB

2,900บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: -1

1บาท = ¥3.448

เครื่องคิดเลข BUY: การจัดอันดับ

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Selling rate:
from THB to USD

33.48บาท = $1

1บาท = $0.03

Buying rate:
From USD to THB

$1 = 32.13บาท

1บาท = $0.031

สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เว็บไซต์