Government Savings BankGovernment Savings Bank

ธนาคารออมสิน

Government Savings Bank
เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 10/21 13:27

อัตราการขาย

Selling rate:
from THB to ¥10,000

3,014บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.318

เครื่องคิดเลข SELL: การจัดอันดับ

อัตราการซื้อ

Buying rate:
from ¥10,000 to THB

2,869บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.486

เครื่องคิดเลข BUY: การจัดอันดับ

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Selling rate:
from THB to USD

33.36บาท = $1

1บาท = $0.03

Buying rate:
From USD to THB

$1 = 32.01บาท

1บาท = $0.031

สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เว็บไซต์