Government Savings BankGovernment Savings Bank

ธนาคารออมสิน

Government Savings Bank
เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 01/20 14:39

อัตราการขาย

Selling rate:
from THB to ¥10,000

2,942บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.399

เครื่องคิดเลข SELL: การจัดอันดับ

อัตราการซื้อ

Buying rate:
from ¥10,000 to THB

2,832บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.531

เครื่องคิดเลข BUY: การจัดอันดับ

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Selling rate:
from THB to USD

31.87บาท = $1

1บาท = $0.031

Buying rate:
From USD to THB

$1 = 30.52บาท

1บาท = $0.033

สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เว็บไซต์