Infinity ExchangeInfinity Exchange

Infinity Exchange

Infinity Exchange
เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 08/19 12:32

อัตราการขาย

Selling rate:
from THB to ¥10,000

3,045บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: +5

1บาท = ¥3.284

เครื่องคิดเลข SELL: การจัดอันดับ

อัตราการซื้อ

Buying rate:
from ¥10,000 to THB

3,030บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: +5

1บาท = ¥3.3

เครื่องคิดเลข BUY: การจัดอันดับ

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Selling rate:
from THB to USD

33.35บาท = $1

1บาท = $0.03

Buying rate:
From USD to THB

$1 = 33.10บาท

1บาท = $0.03

เวลาทำการ

วันหยุดปกติ

เว็บไซต์,SNS
เว็บไซต์

โทรศัพท์
02 245 1100

อีเมล

ข้อคิดเห็น

เวลาทำการ
133/23 ซอยราชปรารภ 12 ถนนราชปรารภ, 10400 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

สถานีที่ใกล้ที่สุด

Google Maps

now preparing...(available soon)

Street View

now preparing...(available soon)