Infinity ExchangeInfinity Exchange

Infinity Exchange

Infinity Exchange
เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 06/24 15:40

อัตราการขาย

Selling rate:
from THB to ¥10,000

3,060บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: -5

1บาท = ¥3.268

เครื่องคิดเลข SELL: การจัดอันดับ

อัตราการซื้อ

Buying rate:
from ¥10,000 to THB

3,040บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: -5

1บาท = ¥3.289

เครื่องคิดเลข BUY: การจัดอันดับ

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Selling rate:
from THB to USD

33.95บาท = $1

1บาท = $0.029

Buying rate:
From USD to THB

$1 = 33.82บาท

1บาท = $0.03

เวลาทำการ

วันหยุดปกติ

เว็บไซต์,SNS
เว็บไซต์

โทรศัพท์
02 245 1100

อีเมล

ข้อคิดเห็น

เวลาทำการ
133/23 ซอยราชปรารภ 12 ถนนราชปรารภ, 10400 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

สถานีที่ใกล้ที่สุด

Google Maps

now preparing...(available soon)

Street View

now preparing...(available soon)