Islamic Bank of ThailandIslamic Bank of Thailand

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

Islamic Bank of Thailand
เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 04/19 16:05 ยังไม่

อัตราการขาย

Selling rate:
from THB to ¥10,000

2,896บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.453

เครื่องคิดเลข SELL: การจัดอันดับ

อัตราการซื้อ

Buying rate:
from ¥10,000 to THB

2,791บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.583

เครื่องคิดเลข BUY: การจัดอันดับ

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Selling rate:
from THB to USD

32.01บาท = $1

1บาท = $0.031

Buying rate:
From USD to THB

$1 = 31.41บาท

1บาท = $0.032

สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เว็บไซต์