Islamic Bank of ThailandIslamic Bank of Thailand

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

Islamic Bank of Thailand
เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 11/16 10:05

อัตราการขาย

Selling rate:
from THB to ¥10,000

2,957บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: +6

1บาท = ¥3.382

เครื่องคิดเลข SELL: การจัดอันดับ

อัตราการซื้อ

Buying rate:
from ¥10,000 to THB

2,863บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: +6

1บาท = ¥3.493

เครื่องคิดเลข BUY: การจัดอันดับ

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Selling rate:
from THB to USD

33.2บาท = $1

1บาท = $0.03

Buying rate:
From USD to THB

$1 = 32.62บาท

1บาท = $0.031

สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เว็บไซต์