Islamic Bank of ThailandIslamic Bank of Thailand

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

Islamic Bank of Thailand
เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 06/22 15:36 วันอาทิตย์

อัตราการขาย

Selling rate:
from THB to ¥10,000

3,044บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.285

เครื่องคิดเลข SELL: การจัดอันดับ

อัตราการซื้อ

Buying rate:
from ¥10,000 to THB

2,942บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.399

เครื่องคิดเลข BUY: การจัดอันดับ

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Selling rate:
from THB to USD

33.22บาท = $1

1บาท = $0.03

Buying rate:
From USD to THB

$1 = 32.57บาท

1บาท = $0.031

สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เว็บไซต์