Islamic Bank of ThailandIslamic Bank of Thailand

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

Islamic Bank of Thailand
เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 06/23 16:17 ยังไม่

อัตราการขาย

Selling rate:
from THB to ¥10,000

3,139บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.186

เครื่องคิดเลข SELL: การจัดอันดับ

อัตราการซื้อ

Buying rate:
from ¥10,000 to THB

3,006บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.327

เครื่องคิดเลข BUY: การจัดอันดับ

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Selling rate:
from THB to USD

34.18บาท = $1

1บาท = $0.029

Buying rate:
From USD to THB

$1 = 33.53บาท

1บาท = $0.03

สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เว็บไซต์