Islamic Bank of ThailandIslamic Bank of Thailand

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

Islamic Bank of Thailand
เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 07/17 13:08

อัตราการขาย

Selling rate:
from THB to ¥10,000

3,004บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: +1

1บาท = ¥3.329

เครื่องคิดเลข SELL: การจัดอันดับ

อัตราการซื้อ

Buying rate:
from ¥10,000 to THB

2,911บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: +1

1บาท = ¥3.435

เครื่องคิดเลข BUY: การจัดอันดับ

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Selling rate:
from THB to USD

33.45บาท = $1

1บาท = $0.03

Buying rate:
From USD to THB

$1 = 32.87บาท

1บาท = $0.03

สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เว็บไซต์