Islamic Bank of ThailandIslamic Bank of Thailand

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

Islamic Bank of Thailand
เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 04/20 16:03 วันอาทิตย์

อัตราการขาย

Selling rate:
from THB to ¥10,000

2,963บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.375

เครื่องคิดเลข SELL: การจัดอันดับ

อัตราการซื้อ

Buying rate:
from ¥10,000 to THB

2,856บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.501

เครื่องคิดเลข BUY: การจัดอันดับ

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Selling rate:
from THB to USD

31.54บาท = $1

1บาท = $0.032

Buying rate:
From USD to THB

$1 = 30.89บาท

1บาท = $0.032

สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เว็บไซต์