The Rich Money ExchangeThe Rich Money Exchange

ร้านแลกเงินเดอะริช

The Rich Money Exchange
เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 01/19 --:-- วันอาทิตย์

อัตราการขาย

Selling rate:
from THB to ¥10,000

2,920บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.425

เครื่องคิดเลข SELL: การจัดอันดับ

อัตราการซื้อ

Buying rate:
from ¥10,000 to THB

2,900บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.448

เครื่องคิดเลข BUY: การจัดอันดับ

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Selling rate:
from THB to USD

31.65บาท = $1

1บาท = $0.032

Buying rate:
From USD to THB

$1 = 31.58บาท

1บาท = $0.032

เวลาทำการ
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
Sat - Sun: 9:00 - 18:00

วันหยุดปกติ

เว็บไซต์,SNS
เว็บไซต์ Facebook FourSquare

โทรศัพท์
(02) 6157166-8
(083) 0590030

อีเมล

ข้อคิดเห็น

เวลาทำการ
241/2 ถนนประดิพัทธ์ (ระหว่างซอย 21 กับ 23) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สถานีที่ใกล้ที่สุด
สถานีสะพานควาย

Street View