อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 11/22 16:16

from THB to ¥10,000

2,919 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน ±0

1บาท = ¥3.426

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

32.73บาท = $1
Super Rich Thailand

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,919บาท
±0
11/22 16:16

2

2,919บาท
±0
11/22 16:16

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

3

2,920บาท
±0
11/22 14:25

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

4

2,920บาท
±0
11/22 --:--

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

5

2,925บาท
±0
11/22 16:21

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

6

2,925บาท
±0
11/22 18:08

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

7

2,925บาท
±0
11/22 16:14

สถานีรถไฟมักกะสัน

8

2,925บาท
±0
11/22 17:39

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,925บาท
±0
11/22 17:58

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

10

2,925บาท
±0
11/22 16:33

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

11

2,925บาท
±0
11/22 16:36

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

12

2,925บาท
±0
11/22 --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

13

2,925บาท
±0
11/22 15:22

สถานีแบริ่ง

14

2,925บาท
±0
11/22 17:18

ให้บริการในวันอาทิตย์

15

2,925บาท
±0
11/22 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

16

2,925บาท
±0
11/22 20:19

17

2,925บาท
±0
11/22 16:36

18

2,925บาท
±0
11/22 16:55

ให้บริการในวันอาทิตย์

19

2,925บาท
±0
11/22 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

20

2,925บาท
±0
11/22 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

21

2,925บาท
±0
11/22 15:30

22

2,925บาท
±0
11/22 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

23

2,925บาท
±0
11/22 16:21

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

24

2,925บาท
±0
11/22 16:21

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

25

2,925บาท
±0
11/22 16:21

ให้บริการในวันอาทิตย์

26

2,925บาท
±0
11/22 16:21

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

27

2,925บาท
±0
11/22 16:21

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

28

2,927บาท
±0
11/22 18:55

สุขุมวิท
เอกมัย
ให้บริการในวันอาทิตย์

29

2,930บาท
±0
11/22 17:52

30

2,975บาท
±0
11/22 08:30

31

3,001บาท
±0
11/22 07:55

32

3,010บาท
±0
11/22 16:08

33

3,010บาท
±0
11/22 16:08

34

3,012บาท
±0
11/22 20:58

35

3,019บาท
±0
11/22 11:36

36

3,029บาท
±0
11/22 14:50

37

3,033บาท
±0
11/22 --:--

38

3,043บาท
±0
11/22 16:22

# ชื่อของร้านค้า  

2,925บาท
ยังไม่
11/18 19:22

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์