อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 02/20 16:28

from THB to ¥10,000

2,945 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน ±0

1บาท = ¥3.396

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

31.43บาท = $1
The Rich Money Exchange

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,945บาท
±0
02/20 16:28

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

2

2,945บาท
±0
02/20 16:40

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

3

2,948บาท
±0
02/20 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

4

2,949บาท
±0
02/20 16:19

5

2,950บาท
±0
02/20 18:10

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

6

2,950บาท
±0
02/20 15:18

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

7

2,950บาท
±0
02/20 15:10

สถานีรถไฟมักกะสัน

8

2,950บาท
±0
02/20 17:20

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,950บาท
±0
02/20 16:57

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

10

2,950บาท
±0
02/20 15:10

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

11

2,950บาท
±0
02/20 --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

12

2,950บาท
±0
02/20 15:24

สถานีแบริ่ง

13

2,950บาท
±0
02/20 17:23

ให้บริการในวันอาทิตย์

14

2,950บาท
±0
02/20 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

15

2,950บาท
±0
02/20 11:23

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

16

2,950บาท
±0
02/20 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

17

2,950บาท
±0
02/20 18:02

18

2,950บาท
±0
02/20 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

19

2,950บาท
±0
02/20 18:10

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

20

2,950บาท
±0
02/20 18:10

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

21

2,950บาท
±0
02/20 18:10

ให้บริการในวันอาทิตย์

22

2,950บาท
±0
02/20 18:10

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

23

2,950บาท
±0
02/20 18:10

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

24

2,950บาท
±0
02/20 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

25

2,953บาท
±0
02/20 18:55

สุขุมวิท
เอกมัย
ให้บริการในวันอาทิตย์

26

2,955บาท
±0
02/20 20:50

27

2,955บาท
±0
02/20 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

28

3,003บาท
±0
02/20 14:40

29

3,027บาท
±0
02/20 16:44

30

3,032บาท
±0
02/20 16:29

31

3,032บาท
±0
02/20 16:29

32

3,033บาท
±0
02/20 20:58

33

3,044บาท
±0
02/20 15:09

34

3,052บาท
±0
02/20 --:--

35

3,054บาท
±0
02/20 13:11

36

3,070บาท
±0
02/20 14:29

# ชื่อของร้านค้า  
All Updated!