อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 10/21 11:02

from THB to ¥10,000

2,943 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน -5

1บาท = ¥3.398

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

33.15บาท = $1
Siam Exchange

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,943บาท
-5
10/21 11:02

2

2,943บาท
-5
10/21 11:02

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

3

2,945บาท
-5
10/21 12:50

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

4

2,945บาท
-5
10/21 10:27

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

5

2,945บาท
-10
10/21 --:--

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

6

2,945บาท
-15
10/21 11:29

ให้บริการในวันอาทิตย์

7

2,945บาท
-5
10/21 11:45

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

8

2,945บาท
-5
10/21 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,945บาท
-5
10/21 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

10

2,945บาท
-5
10/21 12:50

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

11

2,945บาท
-5
10/21 12:50

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

12

2,945บาท
-5
10/21 12:50

ให้บริการในวันอาทิตย์

13

2,945บาท
-5
10/21 12:50

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

14

2,945บาท
-5
10/21 12:50

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

15

2,950บาท
-5
10/21 10:15

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

16

2,950บาท
-5
10/21 12:23

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

17

2,950บาท
-15
10/21 11:32

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

18

2,950บาท
-5
10/21 11:12

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

19

2,950บาท
-10
10/21 --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

20

2,950บาท
-5
10/21 09:55

สถานีแบริ่ง

21

2,950บาท
±0
10/21 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

22

2,950บาท
-15
10/21 11:08

23

2,950บาท
-5
10/21 11:12

24

2,950บาท
-5
10/21 11:17

ให้บริการในวันอาทิตย์

25

2,950บาท
-5
10/21 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

26

2,950บาท
-10
10/21 10:32

27

2,953บาท
-5
10/21 13:25

สุขุมวิท
เอกมัย
ให้บริการในวันอาทิตย์

28

2,955บาท
-10
10/21 12:32

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

29

2,960บาท
±0
10/21 10:25

สถานีรถไฟมักกะสัน

30

2,960บาท
±0
10/21 10:33

31

3,014บาท
±0
10/21 13:27

# ชื่อของร้านค้า  

2,980บาท
ยังไม่
10/19 02:09

2,985บาท
ยังไม่
10/20 13:50

3,011บาท
ยังไม่
10/20 09:35

3,012บาท
ยังไม่
10/20 16:41

3,012บาท
ยังไม่
10/20 16:41

3,019บาท
ยังไม่
10/20 15:09

3,034บาท
ยังไม่
10/20 14:56

3,039บาท
ยังไม่
10/20 --:--

3,049บาท
ยังไม่
10/20 17:32