อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 05/28 09:36

from THB to ¥10,000

2,919 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน ±0

1บาท = ¥3.426

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

31.60บาท = $1
Thaniya Spirit

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,919บาท
±0
05/28 09:36

2

2,920บาท
±0
05/28 09:25

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

3

2,920บาท
-5
05/28 09:27

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

4

2,925บาท
±0
05/28 09:41

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

5

2,925บาท
±0
05/28 09:39

สถานีรถไฟมักกะสัน

6

2,925บาท
±0
05/28 09:45

สุขุมวิท
เอกมัย
ให้บริการในวันอาทิตย์

7

2,925บาท
-5
05/28 09:50

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

8

2,925บาท
±0
05/28 09:50

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,925บาท
±0
05/28 09:41

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

10

2,925บาท
±0
05/28 09:01

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

11

2,925บาท
-5
05/28 --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

12

2,925บาท
±0
05/28 09:35

สถานีแบริ่ง

13

2,925บาท
±0
05/28 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

14

2,925บาท
±0
05/28 09:50

15

2,925บาท
±0
05/28 09:01

16

2,925บาท
±0
05/28 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

17

2,925บาท
±0
05/28 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

18

2,925บาท
±0
05/28 09:41

19

2,925บาท
±0
05/28 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

20

2,925บาท
±0
05/28 09:41

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

21

2,925บาท
±0
05/28 09:41

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

22

2,925บาท
±0
05/28 09:41

ให้บริการในวันอาทิตย์

23

2,925บาท
±0
05/28 09:41

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

24

2,925บาท
±0
05/28 09:41

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

25

2,925บาท
±0
05/28 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

26

2,943บาท
±0
05/28 08:07

27

2,963บาท
-8
05/28 08:30

28

2,968บาท
+2
05/28 08:13

29

2,977บาท
±0
05/28 09:27

30

2,994บาท
+4
05/28 09:51

31

2,998บาท
-7
05/28 08:10

32

3,022บาท
±0
05/28 08:16

33

3,025บาท
-2
05/28 --:--

# ชื่อของร้านค้า  

2,925บาท
ยังไม่
05/26 10:08

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

2,925บาท
ยังไม่
05/26 16:47

2,925บาท
ยังไม่
05/27 11:05

ให้บริการในวันอาทิตย์

2,925บาท
ยังไม่
05/26 16:28

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,925บาท
ยังไม่
05/26 16:53

ให้บริการในวันอาทิตย์