อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 12/15 --:--

from THB to ¥10,000

2,905 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน +6

1บาท = ¥3.442

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

32.46บาท = $1
Value Plus Ladprao

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,905บาท
±0
12/15 --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

2

2,905บาท
±0
12/15 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

3

2,905บาท
±0
12/15 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

4

2,905บาท
±0
12/15 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

5

2,905บาท
±0
12/15 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

6

2,905บาท
±0
12/15 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

7

2,905บาท
±0
12/15 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

8

2,962บาท
±0
12/15 07:21

# ชื่อของร้านค้า  

2,899บาท
ยังไม่
12/14 13:18

2,900บาท
ยังไม่
12/14 15:06

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

2,900บาท
ยังไม่
12/14 --:--

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

2,900บาท
ยังไม่
12/14 17:10

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,900บาท
ยังไม่
12/14 17:15

สถานีแบริ่ง

2,905บาท
ยังไม่
12/14 17:44

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

2,905บาท
ยังไม่
12/14 11:50

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

2,905บาท
ยังไม่
12/14 14:37

สถานีรถไฟมักกะสัน

2,905บาท
ยังไม่
12/14 18:55

สุขุมวิท
เอกมัย
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,905บาท
ยังไม่
12/14 17:24

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,905บาท
ยังไม่
12/14 16:17

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,905บาท
ยังไม่
12/14 17:59

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

2,905บาท
ยังไม่
12/14 17:32

ให้บริการในวันอาทิตย์

2,905บาท
ยังไม่
12/14 12:25

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,905บาท
ยังไม่
12/14 20:56

2,905บาท
ยังไม่
12/14 17:59

2,905บาท
ยังไม่
12/14 17:59

ให้บริการในวันอาทิตย์

2,905บาท
ยังไม่
12/14 15:17

2,905บาท
ยังไม่
12/14 17:44

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,905บาท
ยังไม่
12/14 17:44

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,905บาท
ยังไม่
12/14 17:44

ให้บริการในวันอาทิตย์

2,905บาท
ยังไม่
12/14 17:44

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,905บาท
ยังไม่
12/14 17:44

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,910บาท
ยังไม่
12/14 18:13

2,938บาท
ยังไม่
12/14 11:20

2,963บาท
ยังไม่
12/14 16:06

2,963บาท
ยังไม่
12/14 16:06

2,967บาท
ยังไม่
12/14 08:00

2,982บาท
ยังไม่
12/14 17:10

2,988บาท
ยังไม่
12/14 --:--

2,988บาท
ยังไม่
12/14 11:13

3,005บาท
ยังไม่
12/14 17:37