อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 03/20 13:16

from THB to ¥10,000

2,938 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน -12

1บาท = ¥3.404

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

31.17บาท = $1
K79 Exchange

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,938บาท
-12
03/20 13:16

2

2,938บาท
-16
03/20 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

3

2,940บาท
-15
03/20 18:22

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

4

2,940บาท
-15
03/20 17:08

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

5

2,940บาท
-20
03/20 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

6

2,940บาท
-15
03/20 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

7

2,940บาท
-15
03/20 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

8

2,940บาท
-15
03/20 18:22

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,940บาท
-15
03/20 18:22

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

10

2,940บาท
-15
03/20 18:22

ให้บริการในวันอาทิตย์

11

2,940บาท
-15
03/20 18:22

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

12

2,940บาท
-15
03/20 18:22

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

13

2,940บาท
-15
03/20 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

14

2,945บาท
-10
03/20 10:19

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

15

2,945บาท
-15
03/20 16:48

สถานีรถไฟมักกะสัน

16

2,945บาท
-10
03/20 16:40

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

17

2,945บาท
-10
03/20 17:48

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

18

2,945บาท
-10
03/20 15:49

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

19

2,945บาท
-15
03/20 15:25

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

20

2,945บาท
-15
03/20 17:31

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

21

2,945บาท
-15
03/20 16:55

22

2,945บาท
-10
03/20 12:07

สถานีแบริ่ง

23

2,945บาท
-15
03/20 11:38

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

24

2,945บาท
-15
03/20 17:45

25

2,945บาท
-15
03/20 17:31

26

2,945บาท
-15
03/20 16:55

ให้บริการในวันอาทิตย์

27

2,945บาท
-10
03/20 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

28

2,945บาท
-15
03/20 15:32

29

2,948บาท
-15
03/20 18:55

สุขุมวิท
เอกมัย
ให้บริการในวันอาทิตย์

30

2,950บาท
-10
03/20 --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

31

2,950บาท
-10
03/20 17:15

ให้บริการในวันอาทิตย์

32

2,965บาท
-15
03/20 11:42

33

2,999บาท
-13
03/20 08:30

34

3,023บาท
-16
03/20 16:02

35

3,026บาท
-12
03/20 20:15

36

3,029บาท
-5
03/20 16:20

37

3,032บาท
-12
03/20 13:57

38

3,048บาท
-10
03/20 --:--

39

3,049บาท
-10
03/20 08:18

# ชื่อของร้านค้า  
All Updated!