อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 09/17 12:40

from ¥10,000 to THB

3,011 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน -14

1บาท = ¥3.321

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

$1 = 33.13บาท
Super Rich Thailand

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

3,011บาท
±0
09/17 12:40

2

3,010บาท
±0
09/17 12:25

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

3

3,010บาท
±0
09/17 13:00

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

4

3,010บาท
+10
09/17 09:49

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

5

3,010บาท
+5
09/17 12:35

สถานีรถไฟมักกะสัน

6

3,010บาท
±0
09/17 12:21

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

7

3,010บาท
±0
09/17 13:05

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

8

3,010บาท
+10
09/17 11:03

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

9

3,010บาท
±0
09/17 11:45

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

10

3,010บาท
+10
09/17 11:03

11

3,010บาท
+10
09/17 11:03

12

3,005บาท
+5
09/17 11:03

ให้บริการในวันอาทิตย์

13

3,005บาท
±0
09/17 12:25

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

14

3,005บาท
±0
09/17 12:25

ให้บริการในวันอาทิตย์

15

3,005บาท
±0
09/17 12:25

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

16

3,005บาท
±0
09/17 12:25

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

17

3,005บาท
+5
09/17 11:03

18

3,005บาท
+5
09/17 11:03

19

3,005บาท
+5
09/17 13:28

20

3,000บาท
±0
09/17 13:10

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

21

3,000บาท
+5
09/17 03:29

ให้บริการในวันอาทิตย์

22

3,000บาท
+5
09/17 11:03

23

3,000บาท
+5
09/17 11:03

24

3,000บาท
+5
09/17 11:03

25

3,000บาท
+5
09/17 11:03

26

3,000บาท
+5
09/17 13:28

27

3,000บาท
+20
09/17 10:37

28

2,995บาท
+15
09/17 11:20

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

29

2,990บาท
±0
09/17 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

30

2,990บาท
+5
09/17 --:--

31

2,990บาท
+5
09/17 03:30

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

32

2,990บาท
+5
09/17 11:34

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

33

2,990บาท
+5
09/17 11:29

ท่าอากาศยานดอนเมือง

34

2,960บาท
+4
09/17 08:25

35

2,960บาท
+4
09/17 09:05

36

2,960บาท
+5
09/17 11:03

37

2,828บาท
±0
09/17 11:01

# ชื่อของร้านค้า  

3,025บาท
ยังไม่
08/20 09:51

3,015บาท
ยังไม่
08/05 16:27

ให้บริการในวันอาทิตย์

3,005บาท
ยังไม่
09/16 20:56

2,990บาท
ยังไม่
09/15 13:36

ให้บริการในวันอาทิตย์

2,990บาท
ยังไม่

2,983บาท
ยังไม่
--/-- --:--

2,980บาท
ยังไม่
09/16 --:--

2,980บาท
ยังไม่
07/19 09:30

2,979บาท
ยังไม่
--/-- --:--

2,820บาท
ยังไม่
12/09 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์