อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

$1 = 31.31บาท
Super Rich Thailand

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,895บาท
±0
04/22 17:00

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

2

2,895บาท
±0
04/22 14:20

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

3

2,895บาท
±0
04/22 10:55

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

4

2,895บาท
±0
04/22 15:11

5

2,895บาท
±0
04/22 20:56

6

2,890บาท
±0
04/22 12:41

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

7

2,890บาท
±0
04/22 15:24

สถานีรถไฟมักกะสัน

8

2,890บาท
±0
04/22 09:34

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

9

2,890บาท
±0
04/22 14:58

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

10

2,890บาท
±0
04/22 17:04

ให้บริการในวันอาทิตย์

11

2,890บาท
±0
04/22 11:01

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

12

2,890บาท
±0
04/22 14:58

13

2,890บาท
±0
04/22 15:48

14

2,890บาท
±0
04/22 17:00

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

15

2,890บาท
±0
04/22 17:00

ให้บริการในวันอาทิตย์

16

2,890บาท
±0
04/22 17:00

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

17

2,890บาท
±0
04/22 17:00

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

18

2,890บาท
±0
04/22 16:57

ให้บริการในวันอาทิตย์

19

2,890บาท
±0
04/22 14:58

20

2,890บาท
±0
04/22 16:37

21

2,885บาท
±0
04/22 14:25

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

22

2,885บาท
±0
04/22 14:58

ให้บริการในวันอาทิตย์

23

2,885บาท
±0
04/22 14:58

24

2,885บาท
±0
04/22 14:58

25

2,885บาท
±0
04/22 14:58

26

2,880บาท
±0
04/22 07:16

ให้บริการในวันอาทิตย์

27

2,880บาท
±0
04/22 14:58

28

2,880บาท
±0
04/22 14:58

29

2,880บาท
±0
04/22 14:58

30

2,880บาท
±0
04/22 14:58

31

2,880บาท
±0
04/22 14:58

32

2,880บาท
±0
04/22 11:19

33

2,875บาท
±0
04/22 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

34

2,875บาท
±0
04/22 07:16

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

35

2,875บาท
±0
04/22 17:19

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

36

2,875บาท
±0
04/22 20:33

ท่าอากาศยานดอนเมือง

37

2,870บาท
±0
04/22 --:--

38

2,870บาท
±0
04/22 --:--

39

2,865บาท
±0
04/22 04:51

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

40

2,859บาท
±0
04/22 08:29

41

2,840บาท
±0
04/22 14:58

42

2,839บาท
±0
04/22 08:24

43

2,834บาท
±0
04/22 08:30

44

2,828บาท
±0
04/22 16:59

# ชื่อของร้านค้า  

2,870บาท
ยังไม่

2,862บาท
ยังไม่
--/-- --:--

2,858บาท
ยังไม่
--/-- --:--

2,820บาท
ยังไม่
12/09 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์