อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

$1 = 33.47บาท
Grand Superrich

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,950บาท
-5
12/08 16:10

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

2

2,945บาท
-10
12/08 17:35

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

3

2,945บาท
-5
12/08 15:21

สถานีรถไฟมักกะสัน

4

2,945บาท
-5
12/08 13:50

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

5

2,945บาท
-10
12/08 16:25

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

6

2,945บาท
-10
12/08 14:41

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

7

2,945บาท
-10
12/08 16:10

ให้บริการในวันอาทิตย์

8

2,945บาท
-10
12/08 19:20

9

2,940บาท
±0
12/08 14:42

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

10

2,940บาท
-10
12/08 16:11

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

11

2,940บาท
-15
12/08 17:29

12

2,940บาท
-10
12/08 17:27

ให้บริการในวันอาทิตย์

13

2,940บาท
-10
12/08 16:11

14

2,940บาท
-10
12/08 17:35

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

15

2,940บาท
-10
12/08 17:35

ให้บริการในวันอาทิตย์

16

2,940บาท
-10
12/08 17:35

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

17

2,940บาท
-10
12/08 17:35

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

18

2,935บาท
-10
12/08 16:11

ให้บริการในวันอาทิตย์

19

2,935บาท
-10
12/08 16:11

20

2,935บาท
-10
12/08 16:11

21

2,935บาท
-10
12/08 16:11

22

2,935บาท
-10
12/08 16:11

23

2,930บาท
-15
12/08 16:51

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

24

2,930บาท
-10
12/08 --:--

25

2,930บาท
-10
12/08 06:33

ให้บริการในวันอาทิตย์

26

2,930บาท
-10
12/08 16:11

27

2,930บาท
-10
12/08 16:11

28

2,930บาท
-10
12/08 16:11

29

2,930บาท
-10
12/08 16:11

30

2,930บาท
-10
12/08 16:11

31

2,930บาท
+5
12/08 11:26

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

32

2,930บาท
-10
12/08 10:29

33

2,925บาท
-10
12/08 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

34

2,920บาท
-10
12/08 06:35

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

35

2,920บาท
-10
12/08 17:27

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

36

2,920บาท
-10
12/08 16:36

ท่าอากาศยานดอนเมือง

37

2,890บาท
-10
12/08 16:11

38

2,886บาท
-18
12/08 08:28

39

2,885บาท
-18
12/08 16:10

40

2,828บาท
±0
12/08 16:57

# ชื่อของร้านค้า  

3,025บาท
ยังไม่
08/20 09:51

2,980บาท
ยังไม่
07/19 09:30

2,930บาท
ยังไม่

2,912บาท
ยังไม่
--/-- --:--

2,910บาท
ยังไม่
10/28 --:--

2,908บาท
ยังไม่
--/-- --:--

2,820บาท
ยังไม่
12/09 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์