อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 10/14 17:14

from ¥10,000 to THB

2,822 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน -8

1บาท = ¥3.544

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

$1 = 30.35บาท
Super Rich Thailand

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,822บาท
-3
10/14 17:14

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

2

2,822บาท
+6
10/14 04:10

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

3

2,821บาท
+1
10/14 16:05

4

2,820บาท
-10
10/14 16:08

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

5

2,820บาท
±0
10/14 14:57

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

6

2,820บาท
±0
10/14 14:39

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

7

2,820บาท
±0
10/14 17:50

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

8

2,820บาท
±0
10/14 16:05

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,820บาท
+5
10/14 17:59

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

10

2,820บาท
-5
10/14 13:15

สถานีแบริ่ง

11

2,820บาท
±0
10/14 09:55

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

12

2,820บาท
-5
10/14 13:27

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

13

2,820บาท
+5
10/14 17:59

14

2,820บาท
+5
10/14 15:23

ให้บริการในวันอาทิตย์

15

2,820บาท
+5
10/14 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

16

2,820บาท
±0
10/14 13:54

17

2,820บาท
-5
10/14 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

18

2,820บาท
-10
10/14 16:08

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

19

2,820บาท
-5
10/14 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

20

2,815บาท
-5
10/14 16:52

ให้บริการในวันอาทิตย์

21

2,815บาท
±0
10/14 16:42

22

2,815บาท
-10
10/14 16:08

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

23

2,815บาท
-10
10/14 16:08

ให้บริการในวันอาทิตย์

24

2,815บาท
-10
10/14 16:08

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

25

2,815บาท
-10
10/14 16:08

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

26

2,810บาท
+5
10/14 16:51

สถานีรถไฟมักกะสัน

27

2,810บาท
±0
10/14 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

28

2,810บาท
-10
10/14 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

29

2,810บาท
±0
10/14 03:10

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

30

2,810บาท
(---)
10/14 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

31

2,802บาท
-3
10/14 --:--

สุขุมวิท
สถานีทองหล่อ
ให้บริการในวันอาทิตย์

32

2,760บาท
-2
10/14 10:30

33

2,753บาท
±0
10/14 18:11

# ชื่อของร้านค้า  

2,810บาท
ยังไม่
10/12 10:19

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

2,766บาท
ยังไม่
10/11 15:03

2,761บาท
ยังไม่
10/11 15:59

2,753บาท
ยังไม่
10/11 14:05