อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 04/01 07:29

from ¥10,000 to THB

3,010 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน ±0

1บาท = ¥3.322

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

$1 = 32.70บาท
Twelve Victory Exchange

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

3,010บาท
+5
04/01 07:29

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

2

2,990บาท
±0
04/01 07:58

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

3

2,990บาท
+5
04/01 --:--

สุขุมวิท
สถานีทองหล่อ
ให้บริการในวันอาทิตย์

4

2,980บาท
±0
04/01 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

5

2,963บาท
±0
04/01 08:02

# ชื่อของร้านค้า  

3,010บาท
ยังไม่
03/31 16:28

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

3,010บาท
ยังไม่
03/31 16:15

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

3,010บาท
ยังไม่
03/31 16:50

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

3,010บาท
ยังไม่
03/31 16:52

3,010บาท
ยังไม่
03/31 19:29

ให้บริการในวันอาทิตย์

3,010บาท
ยังไม่
03/31 20:52

3,005บาท
ยังไม่
03/31 16:24

สถานีรถไฟมักกะสัน

3,005บาท
ยังไม่
03/31 16:57

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

3,005บาท
ยังไม่
03/31 16:57

3,005บาท
ยังไม่
03/31 15:49

3,005บาท
ยังไม่
03/31 17:05

3,000บาท
ยังไม่
03/31 17:35

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

3,000บาท
ยังไม่
03/31 17:52

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

3,000บาท
ยังไม่
03/31 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

2,995บาท
ยังไม่
03/31 16:08

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

2,991บาท
ยังไม่
03/31 --:--

2,990บาท
ยังไม่
03/31 07:27

ให้บริการในวันอาทิตย์

2,990บาท
ยังไม่
03/31 --:--

2,986บาท
ยังไม่
03/31 15:26

2,985บาท
ยังไม่
03/31 --:--

2,985บาท
ยังไม่
03/31 --:--

2,983บาท
ยังไม่
03/31 15:13

2,980บาท
ยังไม่
03/31 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,980บาท
ยังไม่
03/31 07:31

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,980บาท
ยังไม่
03/31 17:31

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,976บาท
ยังไม่
03/31 16:10

2,974บาท
ยังไม่
03/31 15:52

2,970บาท
ยังไม่
03/23 17:07

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

2,970บาท
ยังไม่
03/31 10:12

สถานีแบริ่ง

2,970บาท
ยังไม่
03/31 10:26

2,970บาท
ยังไม่
03/31 15:13

2,967บาท
ยังไม่
03/31 16:50

2,965บาท
ยังไม่
03/31 08:27

2,965บาท
ยังไม่
03/31 09:29

ท่าอากาศยานดอนเมือง

2,925บาท
ยังไม่
03/24 06:03

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,920บาท
ยังไม่
03/21 17:34

ให้บริการในวันอาทิตย์

2,900บาท
ยังไม่
03/23 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

2,895บาท
ยังไม่
03/22 --:--

2,885บาท
ยังไม่
03/22 18:32

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์