อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 12/16 16:43

from ¥10,000 to THB

2,767 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน -18

1บาท = ¥3.614

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

$1 = 30.16บาท
Super Rich Thailand

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,767บาท
+10
12/16 16:43

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

2

2,767บาท
+2
12/16 16:36

3

2,765บาท
+5
12/16 18:13

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

4

2,765บาท
+5
12/16 14:44

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

5

2,765บาท
+3
12/16 16:30

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

6

2,765บาท
±0
12/16 10:02

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

7

2,765บาท
+5
12/16 16:13

8

2,765บาท
+5
12/16 18:13

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,765บาท
+5
12/16 11:48

ให้บริการในวันอาทิตย์

10

2,765บาท
+10
12/16 16:22

11

2,762บาท
+10
12/16 --:--

สยาม
BTSสยาม

12

2,760บาท
±0
12/16 16:12

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

13

2,760บาท
+5
12/16 12:03

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

14

2,760บาท
±0
12/16 15:58

สถานีรถไฟมักกะสัน

15

2,760บาท
±0
12/16 16:04

สถานีแบริ่ง

16

2,760บาท
+4
12/16 17:27

ให้บริการในวันอาทิตย์

17

2,760บาท
±0
12/16 18:21

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

18

2,760บาท
+5
12/16 18:13

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

19

2,760บาท
+5
12/16 18:13

ให้บริการในวันอาทิตย์

20

2,760บาท
+5
12/16 18:13

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

21

2,760บาท
+5
12/16 18:13

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

22

2,760บาท
+5
12/16 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

23

2,760บาท
±0
12/16 21:00

24

2,760บาท
+5
12/16 18:26

ท่าอากาศยานดอนเมือง

25

2,755บาท
+5
12/16 17:42

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

26

2,755บาท
+5
12/16 17:58

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

27

2,755บาท
+5
12/16 17:58

28

2,755บาท
+5
12/16 16:04

ให้บริการในวันอาทิตย์

29

2,755บาท
±0
12/16 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

30

2,755บาท
+5
12/16 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

31

2,755บาท
+10
12/16 --:--

32

2,755บาท
±0
12/16 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

33

2,755บาท
+5
12/16 16:04

เยาวราช
MRTวัดมังกร
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

34

2,755บาท
±0
12/16 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

35

2,755บาท
+5
12/16 16:04

36

2,755บาท
+5
12/16 16:04

37

2,755บาท
+5
12/16 16:04

38

2,755บาท
+5
12/16 16:04

39

2,755บาท
+5
12/16 16:04

40

2,755บาท
+5
12/16 17:58

41

2,755บาท
+5
12/16 16:04

42

2,755บาท
+5
12/16 16:04

43

2,755บาท
+5
12/16 16:04

44

2,755บาท
+5
12/16 16:04

45

2,755บาท
+5
12/16 --:--

46

2,755บาท
±0
12/16 --:--

47

2,750บาท
+10
12/16 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

48

2,750บาท
+5
12/16 19:01

49

2,750บาท
+5
12/16 20:55

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

50

2,750บาท
+10
12/16 18:57

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

51

2,750บาท
+10
12/16 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

52

2,750บาท
±0
12/16 21:01

ให้บริการในวันอาทิตย์

53

2,750บาท
+50
12/16 05:04

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

54

2,750บาท
±0
12/16 14:13

55

2,747บาท
+10
12/16 --:--

สุขุมวิท
สถานีทองหล่อ
ให้บริการในวันอาทิตย์

56

2,735บาท
±0
12/16 09:25

สุขุมวิท
ใกล้สถานี

57

2,730บาท
(---)
12/16 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

58

2,715บาท
+5
12/16 16:50

59

2,713บาท
+6
12/16 10:24

60

2,708บาท
+3
12/16 16:06

61

2,705บาท
+7
12/16 21:01

62

2,700บาท
(---)
12/16 08:30

# ชื่อของร้านค้า  

2,785บาท
ยังไม่
12/10 10:30

สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี

2,760บาท
ยังไม่
12/13 14:02

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,728บาท
ยังไม่
11/15 17:56