อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 01/20 08:40

from ¥10,000 to THB

2,755 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน -5

1บาท = ¥3.63

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

$1 = 30.35บาท
Super Rich Thailand

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,755บาท
-5
01/20 08:40

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

2

2,755บาท
+10
01/20 02:15

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

3

2,755บาท
+10
01/20 02:15

4

2,755บาท
±0
01/20 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

5

2,755บาท
-5
01/20 08:54

ให้บริการในวันอาทิตย์

6

2,755บาท
±0
01/20 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

7

2,755บาท
+10
01/20 02:15

8

2,755บาท
±0
01/20 --:--

BTS สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,750บาท
±0
01/20 08:44

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

10

2,750บาท
+5
01/20 02:15

ให้บริการในวันอาทิตย์

11

2,750บาท
-5
01/20 08:40

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

12

2,750บาท
-5
01/20 08:40

ให้บริการในวันอาทิตย์

13

2,750บาท
-5
01/20 08:40

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

14

2,750บาท
-5
01/20 08:40

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

15

2,750บาท
±0
01/20 08:51

ให้บริการในวันอาทิตย์

16

2,750บาท
+5
01/20 02:15

17

2,750บาท
+5
01/20 02:15

18

2,750บาท
+5
01/20 02:15

19

2,745บาท
±0
01/20 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

20

2,745บาท
-5
01/20 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

21

2,745บาท
±0
01/20 02:15

เยาวราช
MRTวัดมังกร
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

22

2,745บาท
±0
01/20 02:15

23

2,745บาท
±0
01/20 02:15

24

2,745บาท
±0
01/20 02:15

25

2,745บาท
±0
01/20 02:15

26

2,745บาท
±0
01/20 02:15

27

2,745บาท
±0
01/20 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

28

2,740บาท
-5
01/20 07:40

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

29

2,740บาท
±0
01/20 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

30

2,740บาท
±0
01/20 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

31

2,740บาท
±0
01/20 --:--

สยาม
BTSสยาม

32

2,740บาท
±0
01/20 08:19

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

33

2,735บาท
±0
01/20 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

34

2,730บาท
±0
01/20 --:--

สุขุมวิท
สถานีทองหล่อ
ให้บริการในวันอาทิตย์

35

2,725บาท
±0
01/20 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

36

2,724บาท
+1
01/20 08:31

37

2,722บาท
+1
01/20 --:--

38

2,722บาท
+7
01/20 08:10

39

2,720บาท
±0
01/20 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

40

2,713บาท
+1
01/20 08:18

41

2,709บาท
+1
01/20 08:20

42

2,709บาท
+1
01/20 08:20

43

2,704บาท
+2
01/20 07:59

44

2,702บาท
±0
01/20 08:23

45

2,702บาท
±0
01/20 08:52

46

2,700บาท
(---)
01/20 08:30

47

2,700บาท
±0
01/20 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

48

2,695บาท
-2
01/20 08:01

# ชื่อของร้านค้า  

2,760บาท
ยังไม่
01/18 15:00

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,760บาท
ยังไม่
01/17 09:24

สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี

2,760บาท
ยังไม่
01/18 20:57

2,755บาท
ยังไม่
01/18 11:58

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

2,755บาท
ยังไม่
01/18 12:18

สถานีรถไฟมักกะสัน

2,755บาท
ยังไม่
01/18 10:10

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

2,755บาท
ยังไม่
01/18 --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,755บาท
ยังไม่
01/18 10:11

สถานีแบริ่ง

2,755บาท
ยังไม่
01/18 18:10

2,755บาท
ยังไม่
01/19 11:14

ให้บริการในวันอาทิตย์

2,755บาท
ยังไม่
01/18 10:08

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,755บาท
ยังไม่
01/19 15:25

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,755บาท
ยังไม่
01/16 11:14

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,755บาท
ยังไม่
01/18 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

2,755บาท
ยังไม่
01/19 15:22

ท่าอากาศยานดอนเมือง

2,750บาท
ยังไม่
01/18 10:19

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

2,750บาท
ยังไม่
01/17 09:34

ให้บริการในวันอาทิตย์

2,750บาท
ยังไม่
01/18 --:--

2,750บาท
ยังไม่
01/18 16:58

2,745บาท
ยังไม่
01/18 --:--

2,745บาท
ยังไม่
01/18 07:30

ให้บริการในวันอาทิตย์

2,745บาท
ยังไม่
01/19 14:22

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,745บาท
ยังไม่
01/19 --:--

2,745บาท
ยังไม่
01/19 --:--

2,745บาท
ยังไม่
01/17 16:52

2,740บาท
ยังไม่
01/19 19:06

2,740บาท
ยังไม่
01/18 07:30

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,740บาท
ยังไม่
01/19 23:27

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,735บาท
ยังไม่
01/19 09:49

สุขุมวิท
ใกล้สถานี

2,720บาท
ยังไม่
01/19 09:39