อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

$1 = 31.64บาท
VASU

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,995บาท
-10
09/29 16:07

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

2

2,995บาท
+5
09/29 14:54

ให้บริการในวันอาทิตย์

3

2,995บาท
-5
09/29 16:56

4

2,990บาท
-10
09/29 16:02

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

5

2,990บาท
-15
09/29 16:44

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

6

2,990บาท
-5
09/29 11:30

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

7

2,990บาท
-10
09/29 16:23

สถานีรถไฟมักกะสัน

8

2,990บาท
-10
09/29 15:49

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,990บาท
-10
09/29 16:00

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

10

2,990บาท
-10
09/29 16:12

11

2,990บาท
-10
09/29 16:16

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

12

2,990บาท
-15
09/29 16:05

ให้บริการในวันอาทิตย์

13

2,990บาท
-10
09/29 16:31

14

2,987บาท
-11
09/29 16:33

15

2,985บาท
-5
09/29 16:22

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

16

2,985บาท
-15
09/29 16:20

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

17

2,985บาท
-15
09/29 16:20

18

2,985บาท
-15
09/29 16:20

19

2,985บาท
-5
09/29 11:46

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

20

2,980บาท
-15
09/29 16:20

ให้บริการในวันอาทิตย์

21

2,980บาท
-10
09/29 16:02

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

22

2,980บาท
-10
09/29 16:02

ให้บริการในวันอาทิตย์

23

2,980บาท
-10
09/29 16:02

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

24

2,980บาท
-10
09/29 16:02

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

25

2,980บาท
-5
09/29 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

26

2,980บาท
-10
09/29 --:--

สยาม
BTSสยาม

27

2,980บาท
-15
09/29 16:20

28

2,980บาท
-15
09/29 16:20

29

2,980บาท
-15
09/29 16:20

30

2,980บาท
-10
09/29 --:--

31

2,980บาท
-10
09/29 --:--

32

2,980บาท
-10
09/29 16:42

33

2,980บาท
-10
09/29 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

34

2,975บาท
-10
09/29 05:21

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

35

2,975บาท
-15
09/29 06:35

ให้บริการในวันอาทิตย์

36

2,975บาท
-10
09/29 15:21

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

37

2,975บาท
-15
09/29 16:20

38

2,975บาท
-15
09/29 16:20

39

2,975บาท
-15
09/29 16:20

40

2,975บาท
-15
09/29 16:20

41

2,975บาท
-15
09/29 16:20

42

2,975บาท
-10
09/29 16:55

ท่าอากาศยานดอนเมือง

43

2,975บาท
-10
09/29 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

44

2,970บาท
-10
09/29 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

45

2,970บาท
-10
09/29 --:--

46

2,965บาท
-6
09/29 08:06

47

2,965บาท
-10
09/29 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

48

2,960บาท
-10
09/29 --:--

สุขุมวิท
สถานีทองหล่อ
ให้บริการในวันอาทิตย์

49

2,960บาท
-10
09/29 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

50

2,959บาท
-15
09/29 --:--

51

2,957บาท
-10
09/29 14:05

52

2,942บาท
-16
09/29 16:00

53

2,940บาท
-10
09/29 15:13

54

2,937บาท
-8
09/29 16:16

55

2,935บาท
-15
09/29 16:20

56

2,934บาท
-12
09/29 08:26

57

2,931บาท
-14
09/29 15:55

58

2,900บาท
±0
09/29 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

# ชื่อของร้านค้า  

3,000บาท
ยังไม่
09/28 10:00

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,940บาท
ยังไม่
09/14 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,930บาท
ยังไม่
08/20 --:--

2,887บาท
ยังไม่
08/06 16:41

2,885บาท
ยังไม่
03/22 18:32

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,875บาท
ยังไม่
06/11 09:43

สถานีแบริ่ง