Government Savings BankGovernment Savings Bank

ธนาคารออมสิน

Government Savings Bank
เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 12/16 21:01

อัตราการขาย

Selling rate:
from THB to ¥10,000

2,810บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: +8

1บาท = ¥3.559

เครื่องคิดเลข SELL: การจัดอันดับ

อัตราการซื้อ

Buying rate:
from ¥10,000 to THB

2,705บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: +7

1บาท = ¥3.697

เครื่องคิดเลข BUY: การจัดอันดับ

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Selling rate:
from THB to USD

30.42บาท = $1

1บาท = $0.033

Buying rate:
From USD to THB

$1 = 29.07บาท

1บาท = $0.034

สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เว็บไซต์