Government Savings BankGovernment Savings Bank

ธนาคารออมสิน

Government Savings Bank
เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 04/01 08:36

อัตราการขาย

Selling rate:
from THB to ¥10,000

3,074บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.253

เครื่องคิดเลข SELL: การจัดอันดับ

อัตราการซื้อ

Buying rate:
from ¥10,000 to THB

2,963บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.375

เครื่องคิดเลข BUY: การจัดอันดับ

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Selling rate:
from THB to USD

33บาท = $1

1บาท = $0.03

Buying rate:
From USD to THB

$1 = 31.65บาท

1บาท = $0.032

สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เว็บไซต์