Islamic Bank of ThailandIslamic Bank of Thailand

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

Islamic Bank of Thailand
เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 12/16 16:06

อัตราการขาย

Selling rate:
from THB to ¥10,000

2,815บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: +3

1บาท = ¥3.552

เครื่องคิดเลข SELL: การจัดอันดับ

อัตราการซื้อ

Buying rate:
from ¥10,000 to THB

2,708บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: +3

1บาท = ¥3.693

เครื่องคิดเลข BUY: การจัดอันดับ

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Selling rate:
from THB to USD

30.43บาท = $1

1บาท = $0.033

Buying rate:
From USD to THB

$1 = 29.81บาท

1บาท = $0.034

สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เว็บไซต์