Islamic Bank of ThailandIslamic Bank of Thailand

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

Islamic Bank of Thailand
เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 05/07 14:13 ยังไม่

อัตราการขาย

Selling rate:
from THB to ¥10,000

3,107บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.219

เครื่องคิดเลข SELL: การจัดอันดับ

อัตราการซื้อ

Buying rate:
from ¥10,000 to THB

2,998บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.336

เครื่องคิดเลข BUY: การจัดอันดับ

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Selling rate:
from THB to USD

32.63บาท = $1

1บาท = $0.031

Buying rate:
From USD to THB

$1 = 32.01บาท

1บาท = $0.031

สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เว็บไซต์