The Rich Money ExchangeThe Rich Money Exchange

ร้านแลกเงินเดอะริช

The Rich Money Exchange
เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 01/18 --:-- ยังไม่

อัตราการขาย

Selling rate:
from THB to ¥10,000

2,775บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.604

เครื่องคิดเลข SELL: การจัดอันดับ

อัตราการซื้อ

Buying rate:
from ¥10,000 to THB

2,755บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.63

เครื่องคิดเลข BUY: การจัดอันดับ

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Selling rate:
from THB to USD

30.39บาท = $1

1บาท = $0.033

Buying rate:
From USD to THB

$1 = 30.3บาท

1บาท = $0.033

เวลาทำการ
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
Sat - Sun: 9:00 - 18:00

วันหยุดปกติ

เว็บไซต์,SNS
เว็บไซต์ Facebook

โทรศัพท์
(02) 6157166-8
(083) 0590030

อีเมล

ข้อคิดเห็น

เวลาทำการ
241/2 ถนนประดิพัทธ์ (ระหว่างซอย 21 กับ 23) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สถานีที่ใกล้ที่สุด
สถานีสะพานควาย

Google Maps

Street View