The Richy Money ExchangeThe Richy Money Exchange

The Richy Money Exchange
เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 03/22 18:32 ยังไม่

อัตราการขาย

Selling rate:
from THB to ¥10,000

3,010บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.322

เครื่องคิดเลข SELL: การจัดอันดับ

อัตราการซื้อ

Buying rate:
from ¥10,000 to THB

2,885บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.466

เครื่องคิดเลข BUY: การจัดอันดับ

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Selling rate:
from THB to USD

32.65บาท = $1

1บาท = $0.031

Buying rate:
From USD to THB

$1 = 32.00บาท

1บาท = $0.031

เวลาทำการ

วันหยุดปกติ

เว็บไซต์,SNS
Facebook

โทรศัพท์
026329158

อีเมล
therichymoney@gmail.com

ข้อคิดเห็น

เวลาทำการ
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ศาลาแดง S2-1 ทางออก 1 Exite 1(ติดกับทางเชื่อมตึกธนิยะ)

สถานีที่ใกล้ที่สุด

Google Maps

Street View