The One ExchangeThe One Exchange

The One Exchange
เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 04/22 16:37 ยังไม่

อัตราการขาย

Selling rate:
from THB to ¥10,000

2,905บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.442

เครื่องคิดเลข SELL: การจัดอันดับ

อัตราการซื้อ

Buying rate:
from ¥10,000 to THB

2,890บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.46

เครื่องคิดเลข BUY: การจัดอันดับ

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Selling rate:
from THB to USD

31.35บาท = $1

1บาท = $0.032

Buying rate:
From USD to THB

$1 = 31.28บาท

1บาท = $0.032

เวลาทำการ

วันหยุดปกติ

เว็บไซต์,SNS

โทรศัพท์

อีเมล

ข้อคิดเห็น

เวลาทำการ
18/32 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานีที่ใกล้ที่สุด

Google Maps

Street View