The One ExchangeThe One Exchange

The One Exchange
เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 03/31 17:05 ยังไม่

อัตราการขาย

Selling rate:
from THB to ¥10,000

3,018บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.313

เครื่องคิดเลข SELL: การจัดอันดับ

อัตราการซื้อ

Buying rate:
from ¥10,000 to THB

3,005บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.328

เครื่องคิดเลข BUY: การจัดอันดับ

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Selling rate:
from THB to USD

32.82บาท = $1

1บาท = $0.03

Buying rate:
From USD to THB

$1 = 32.7บาท

1บาท = $0.031

เวลาทำการ

วันหยุดปกติ

เว็บไซต์,SNS

โทรศัพท์

อีเมล

ข้อคิดเห็น

เวลาทำการ
18/32 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานีที่ใกล้ที่สุด

Google Maps

Street View