อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 02/18 14:48

from THB to ¥10,000

2,859 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน -5

1บาท = ¥3.498

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

31.2บาท = $1
Sippakorn Money Exchange

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,859บาท
-5
02/18 14:48

2

2,860บาท
-10
02/18 15:21

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

3

2,860บาท
-10
02/18 13:18

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

4

2,860บาท
-5
02/18 15:11

สถานีรถไฟมักกะสัน

5

2,860บาท
-5
02/18 18:08

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

6

2,860บาท
-8
02/18 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

7

2,865บาท
-5
02/18 17:57

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

8

2,865บาท
-5
02/18 16:48

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,865บาท
-5
02/18 15:00

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

10

2,865บาท
-10
02/18 18:02

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

11

2,865บาท
-5
02/18 11:13

สถานีแบริ่ง

12

2,865บาท
-10
02/18 16:25

ให้บริการในวันอาทิตย์

13

2,865บาท
-5
02/18 11:44

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

14

2,865บาท
-10
02/18 18:02

15

2,865บาท
-10
02/18 15:11

ให้บริการในวันอาทิตย์

16

2,865บาท
-5
02/18 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

17

2,865บาท
-5
02/18 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

18

2,865บาท
-10
02/18 15:59

19

2,865บาท
-5
02/18 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

20

2,865บาท
-5
02/18 17:57

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

21

2,865บาท
-5
02/18 17:57

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

22

2,865บาท
-5
02/18 17:57

ให้บริการในวันอาทิตย์

23

2,865บาท
-5
02/18 17:57

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

24

2,865บาท
-5
02/18 17:57

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

25

2,865บาท
-5
02/18 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

26

2,870บาท
-5
02/18 17:39

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

27

2,874บาท
-9
02/18 20:04

28

2,875บาท
±0
02/18 --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

29

2,878บาท
-20
02/18 17:35

30

2,879บาท
-10
02/18 15:59

31

2,909บาท
-11
02/18 16:43

32

2,936บาท
-10
02/18 --:--

# ชื่อของร้านค้า  

2,915บาท
ยังไม่
01/28 18:55

สุขุมวิท
เอกมัย
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,925บาท
ยังไม่
01/22 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,929บาท
ยังไม่
01/18 17:12

2,939บาท
ยังไม่
02/15 13:58

2,970บาท
ยังไม่
01/05 17:24

2,996บาท
ยังไม่
08/24 12:10