อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 08/19 12:25

from THB to ¥10,000

3,035 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน +10

1บาท = ¥3.295

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

33.2บาท = $1
Super Rich Thailand

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

3,035บาท
-10
08/19 12:25

2

3,035บาท
-10
08/19 12:25

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

3

3,040บาท
-5
08/19 14:03

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

4

3,040บาท
-5
08/19 12:24

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

5

3,040บาท
-5
08/19 10:08

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

6

3,040บาท
±0
08/19 11:15

สถานีรถไฟมักกะสัน

7

3,040บาท
±0
08/19 --:--

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

8

3,040บาท
-5
08/19 14:15

สุขุมวิท
เอกมัย
ให้บริการในวันอาทิตย์

9

3,040บาท
-5
08/19 12:10

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

10

3,040บาท
±0
08/19 10:27

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

11

3,040บาท
-5
08/19 13:30

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

12

3,040บาท
-5
08/19 --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

13

3,040บาท
+5
08/19 12:54

สถานีแบริ่ง

14

3,040บาท
-5
08/19 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

15

3,040บาท
-5
08/19 11:34

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

16

3,040บาท
±0
08/19 11:58

17

3,040บาท
-5
08/19 13:30

18

3,040บาท
+15
08/19 13:31

ให้บริการในวันอาทิตย์

19

3,040บาท
-5
08/19 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

20

3,040บาท
-5
08/19 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

21

3,040บาท
-5
08/19 13:19

22

3,040บาท
-5
08/19 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

23

3,040บาท
-5
08/19 14:03

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

24

3,040บาท
-5
08/19 14:03

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

25

3,040บาท
-5
08/19 14:03

ให้บริการในวันอาทิตย์

26

3,040บาท
-5
08/19 14:03

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

27

3,040บาท
-5
08/19 14:03

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

28

3,045บาท
±0
08/19 13:14

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

29

3,045บาท
-5
08/19 10:00

สุขุมวิท
สถานีอโศก
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

30

3,045บาท
+5
08/19 12:32

31

3,045บาท
-5
08/19 02:35

32

3,139บาท
±0
08/19 14:16

# ชื่อของร้านค้า  

3,122บาท
ยังไม่
08/18 08:30

3,123บาท
ยังไม่
08/18 10:00

3,133บาท
ยังไม่
08/18 17:06

3,133บาท
ยังไม่
08/18 17:06

3,144บาท
ยังไม่
08/18 17:27

3,156บาท
ยังไม่
08/18 --:--

3,157บาท
ยังไม่
08/18 14:18

3,169บาท
ยังไม่
08/18 15:50