อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 10/19 11:50

from THB to ¥10,000

2,915 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน +12

1บาท = ¥3.431

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

32.40บาท = $1
Thaniya Spirit

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,915บาท
+5
10/19 11:50

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

2

2,915บาท
+1
10/19 11:15

3

2,918บาท
+3
10/19 11:10

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

4

2,918บาท
+3
10/19 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

5

2,920บาท
±0
10/19 10:41

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

6

2,920บาท
±0
10/19 12:12

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

7

2,920บาท
+5
10/19 12:28

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

8

2,920บาท
+5
10/19 12:25

สุขุมวิท
เอกมัย
ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,920บาท
±0
10/19 12:29

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

10

2,920บาท
+2
10/19 12:32

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

11

2,920บาท
±0
10/19 11:40

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

12

2,920บาท
±0
10/19 11:41

13

2,920บาท
+5
10/19 12:25

สถานีแบริ่ง

14

2,920บาท
±0
10/19 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

15

2,920บาท
±0
10/19 11:52

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

16

2,920บาท
±0
10/19 11:40

17

2,920บาท
±0
10/19 11:42

ให้บริการในวันอาทิตย์

18

2,920บาท
±0
10/19 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

19

2,920บาท
±0
10/19 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

20

2,920บาท
±0
10/19 11:36

21

2,920บาท
±0
10/19 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

22

2,920บาท
±0
10/19 10:41

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

23

2,920บาท
±0
10/19 10:41

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

24

2,920บาท
±0
10/19 10:41

ให้บริการในวันอาทิตย์

25

2,920บาท
±0
10/19 10:41

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

26

2,920บาท
±0
10/19 10:41

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

27

2,920บาท
±0
10/19 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

28

2,951บาท
+13
10/19 08:12

29

2,958บาท
+13
10/19 12:33

30

2,963บาท
+13
10/19 08:19

31

2,990บาท
+14
10/19 10:00

32

3,009บาท
+7
10/19 08:50

33

3,017บาท
+9
10/19 --:--

# ชื่อของร้านค้า  

2,903บาท
ยังไม่
09/21 15:28

2,996บาท
ยังไม่
08/24 12:10