อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 06/24 07:41

from THB to ¥10,000

2,995 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน +5

1บาท = ¥3.339

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

32.60บาท = $1
Thaniya Spirit

การจัดอันดับ

06/24: วันอาทิตย์ No Update on Sunday.

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,990บาท
วันอาทิตย์
06/23 15:07

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

2

2,990บาท
วันอาทิตย์
06/23 --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

3

2,990บาท
วันอาทิตย์
06/23 17:31

4

2,995บาท
วันอาทิตย์
06/23 22:56

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

5

2,995บาท
วันอาทิตย์
06/23 10:48

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

6

2,995บาท
วันอาทิตย์
06/23 14:23

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

7

2,995บาท
±0
06/24 07:41

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

8

2,995บาท
วันอาทิตย์
06/23 17:07

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,995บาท
วันอาทิตย์
06/23 10:00

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

10

2,995บาท
วันอาทิตย์
06/23 17:27

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

11

2,995บาท
วันอาทิตย์
06/23 17:27

12

2,995บาท
วันอาทิตย์
06/23 15:34

สถานีแบริ่ง

13

2,995บาท
วันอาทิตย์
06/23 17:23

ให้บริการในวันอาทิตย์

14

2,995บาท
±0
06/24 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

15

2,995บาท
วันอาทิตย์
06/23 13:48

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

16

2,995บาท
วันอาทิตย์
06/23 17:27

17

2,995บาท
วันอาทิตย์
06/23 17:27

ให้บริการในวันอาทิตย์

18

2,995บาท
±0
06/24 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

19

2,995บาท
±0
06/24 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

20

2,995บาท
วันอาทิตย์
06/23 13:46

21

2,995บาท
±0
06/24 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

22

2,995บาท
วันอาทิตย์
06/23 22:56

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

23

2,995บาท
วันอาทิตย์
06/23 22:56

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

24

2,995บาท
วันอาทิตย์
06/23 22:56

ให้บริการในวันอาทิตย์

25

2,995บาท
วันอาทิตย์
06/23 22:56

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

26

2,995บาท
วันอาทิตย์
06/23 22:56

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

27

2,995บาท
±0
06/24 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

28

3,000บาท
วันอาทิตย์
06/23 18:55

สุขุมวิท
เอกมัย
ให้บริการในวันอาทิตย์

29

3,019บาท
วันอาทิตย์
06/22 16:30

30

3,044บาท
วันอาทิตย์
06/22 15:36

31

3,046บาท
วันอาทิตย์
06/22 15:10

32

3,052บาท
วันอาทิตย์
06/22 16:15

33

3,075บาท
วันอาทิตย์
06/22 17:05

34

3,075บาท
±0
06/24 09:58

35

3,101บาท
วันอาทิตย์
06/22 --:--

36

3,104บาท
วันอาทิตย์
06/22 15:06