อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 04/26 10:25

from THB to ¥10,000

3,100 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน -20

1บาท = ¥3.226

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

34.4บาท = $1
Sippakorn Money Exchange

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

3,100บาท
-20
04/26 10:25

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

2

3,100บาท
-20
04/26 10:25

3

3,100บาท
-20
04/26 10:25

ให้บริการในวันอาทิตย์

4

3,105บาท
-20
04/26 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

5

3,110บาท
-10
04/26 10:20

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

6

3,110บาท
-10
04/26 10:35

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

7

3,110บาท
-10
04/26 10:26

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

8

3,110บาท
-10
04/26 10:26

สถานีรถไฟมักกะสัน

9

3,110บาท
-10
04/26 --:--

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

10

3,110บาท
-15
04/26 10:46

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

11

3,110บาท
-10
04/26 10:38

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

12

3,110บาท
-10
04/26 10:15

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

13

3,110บาท
-20
04/26 --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

14

3,110บาท
-20
04/26 09:22

สถานีแบริ่ง

15

3,110บาท
-10
04/26 10:27

16

3,110บาท
-10
04/26 10:27

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

17

3,110บาท
(---)
04/26 10:46

ให้บริการในวันอาทิตย์

18

3,110บาท
-10
04/26 09:50

19

3,110บาท
-15
04/26 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

20

3,110บาท
-15
04/26 10:29

21

3,110บาท
-10
04/26 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

22

3,110บาท
-10
04/26 10:20

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

23

3,110บาท
-10
04/26 10:20

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

24

3,110บาท
-10
04/26 10:20

ให้บริการในวันอาทิตย์

25

3,110บาท
-10
04/26 10:20

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

26

3,110บาท
-10
04/26 10:20

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

27

3,120บาท
-15
04/26 10:41

สุขุมวิท
เอกมัย
ให้บริการในวันอาทิตย์

28

3,120บาท
-5
04/26 10:43

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

29

3,120บาท
-10
04/26 10:00

สุขุมวิท
สถานีอโศก
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

30

3,120บาท
-5
04/26 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

31

3,125บาท
±0
04/26 10:20

32

3,130บาท
-15
04/26 02:24

33

3,177บาท
-28
04/26 10:00

34

3,179บาท
-26
04/26 08:21

35

3,180บาท
-21
04/26 08:21

36

3,180บาท
-21
04/26 08:21

37

3,184บาท
-34
04/26 08:30

38

3,188บาท
-24
04/26 08:32

39

3,194บาท
-13
04/26 08:09

40

3,198บาท
-22
04/26 08:18

41

3,206บาท
-21
04/26 --:--

42

3,218บาท
-21
04/26 08:10

# ชื่อของร้านค้า  

3,120บาท
ยังไม่
04/25 13:31

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์