อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 05/25 10:55

from THB to ¥10,000

3,070 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน +10

1บาท = ¥3.257

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

34.25บาท = $1
Super Rich Thailand

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

3,070บาท
-10
05/25 10:55

2

3,070บาท
-10
05/25 10:55

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

3

3,075บาท
-5
05/25 11:35

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

4

3,075บาท
-10
05/25 11:44

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

5

3,075บาท
-5
05/25 11:41

สถานีรถไฟมักกะสัน

6

3,075บาท
-5
05/25 --:--

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

7

3,075บาท
-10
05/25 11:46

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

8

3,075บาท
-5
05/25 11:45

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

9

3,075บาท
-10
05/25 10:52

สถานีแบริ่ง

10

3,075บาท
-10
05/25 11:00

ให้บริการในวันอาทิตย์

11

3,075บาท
-5
05/25 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

12

3,075บาท
-5
05/25 11:31

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

13

3,075บาท
-5
05/25 11:45

14

3,075บาท
-5
05/25 11:45

ให้บริการในวันอาทิตย์

15

3,075บาท
-5
05/25 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

16

3,075บาท
-5
05/25 11:35

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

17

3,075บาท
-5
05/25 11:35

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

18

3,075บาท
-5
05/25 11:35

ให้บริการในวันอาทิตย์

19

3,075บาท
-5
05/25 11:35

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

20

3,075บาท
-5
05/25 11:35

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

21

3,080บาท
-5
05/25 11:01

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

22

3,080บาท
-5
05/25 10:55

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

23

3,080บาท
-5
05/25 10:00

สุขุมวิท
สถานีอโศก
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

24

3,080บาท
-10
05/25 --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

25

3,080บาท
-5
05/25 10:36

26

3,080บาท
-10
05/25 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

27

3,080บาท
±0
05/25 11:41

28

3,080บาท
±0
05/25 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

29

3,085บาท
-75
05/25 11:04

สุขุมวิท
เอกมัย
ให้บริการในวันอาทิตย์

30

3,085บาท
-5
05/25 10:59

31

3,090บาท
-10
05/25 03:11

32

3,152บาท
-12
05/25 10:00

33

3,153บาท
-9
05/25 10:15

34

3,153บาท
-9
05/25 10:15

35

3,158บาท
-8
05/25 08:30

36

3,160บาท
-8
05/25 11:46

37

3,169บาท
±0
05/25 10:22

38

3,170บาท
-9
05/25 10:02

39

3,180บาท
-10
05/25 --:--

40

3,189บาท
-9
05/25 10:26

# ชื่อของร้านค้า  

3,060บาท
ยังไม่
05/12 16:54

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

3,065บาท
ยังไม่
05/17 09:29

ให้บริการในวันอาทิตย์

3,133บาท
ยังไม่
05/12 08:49