อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 06/24 17:12

from THB to ¥10,000

3,050 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน -5

1บาท = ¥3.279

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

33.9บาท = $1
Super Rich Thailand

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

3,050บาท
-5
06/24 17:12

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

2

3,050บาท
-5
06/24 09:49

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

3

3,050บาท
-5
06/24 --:--

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

4

3,050บาท
-5
06/24 17:01

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

5

3,050บาท
-5
06/24 17:02

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

6

3,050บาท
-10
06/24 17:58

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

7

3,050บาท
-5
06/24 12:42

8

3,050บาท
-5
06/24 12:42

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

9

3,050บาท
-5
06/24 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

10

3,050บาท
-5
06/24 14:49

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

11

3,050บาท
-10
06/24 19:32

12

3,050บาท
-10
06/24 17:58

13

3,050บาท
-10
06/24 17:53

ให้บริการในวันอาทิตย์

14

3,050บาท
-10
06/24 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

15

3,050บาท
-5
06/24 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

16

3,050บาท
-5
06/24 17:12

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

17

3,050บาท
-5
06/24 17:12

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

18

3,050บาท
-5
06/24 17:12

ให้บริการในวันอาทิตย์

19

3,050บาท
-5
06/24 17:12

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

20

3,050บาท
-5
06/24 17:12

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

21

3,055บาท
-5
06/24 10:18

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

22

3,055บาท
±0
06/24 11:30

สถานีรถไฟมักกะสัน

23

3,055บาท
±0
06/24 10:40

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

24

3,055บาท
-5
06/24 17:20

ให้บริการในวันอาทิตย์

25

3,055บาท
±0
06/24 11:58

26

3,060บาท
±0
06/24 10:00

สุขุมวิท
สถานีอโศก
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

27

3,060บาท
±0
06/24 --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

28

3,060บาท
±0
06/24 13:39

สถานีแบริ่ง

29

3,060บาท
-5
06/24 15:40

30

3,060บาท
-10
06/24 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

31

3,065บาท
-5
06/24 09:18

32

3,142บาท
±0
06/24 20:39

# ชื่อของร้านค้า  

3,133บาท
ยังไม่
05/12 08:49

3,136บาท
ยังไม่
06/23 08:30

3,138บาท
ยังไม่
06/23 10:00

3,139บาท
ยังไม่
06/23 16:17

3,139บาท
ยังไม่
06/23 16:17

3,144บาท
ยังไม่
06/23 15:21

3,153บาท
ยังไม่
06/23 14:19

3,164บาท
ยังไม่
06/23 --:--

3,175บาท
ยังไม่
06/23 13:57