อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 09/29 17:02

from THB to ¥10,000

3,000 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน +105

1บาท = ¥3.333

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

31.65บาท = $1
Super Rich Thailand

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

3,000บาท
-10
09/29 17:02

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

2

3,000บาท
-15
09/29 16:44

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

3

3,000บาท
-10
09/29 16:00

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

4

3,000บาท
-10
09/29 18:02

5

3,000บาท
-10
09/29 16:20

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

6

3,000บาท
-15
09/29 10:00

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

7

3,000บาท
-15
09/29 16:16

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

8

3,000บาท
-10
09/29 16:20

9

3,000บาท
-10
09/29 16:20

ให้บริการในวันอาทิตย์

10

3,000บาท
-10
09/29 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

11

3,000บาท
-10
09/29 17:02

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

12

3,000บาท
-10
09/29 07:30

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

13

3,000บาท
-10
09/29 06:35

ให้บริการในวันอาทิตย์

14

3,000บาท
-10
09/29 17:02

ให้บริการในวันอาทิตย์

15

3,000บาท
-10
09/29 17:02

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

16

3,000บาท
-10
09/29 17:02

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

17

3,000บาท
-10
09/29 16:05

ให้บริการในวันอาทิตย์

18

3,000บาท
-10
09/29 17:30

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

19

3,000บาท
-10
09/29 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

20

3,000บาท
-10
09/29 16:20

21

3,000บาท
-10
09/29 16:20

22

3,000บาท
-10
09/29 16:20

23

3,000บาท
-10
09/29 16:20

24

3,000บาท
-10
09/29 16:20

25

3,000บาท
-10
09/29 16:20

26

3,000บาท
-10
09/29 16:20

27

3,000บาท
-10
09/29 16:20

28

3,000บาท
-10
09/29 16:20

29

3,000บาท
-10
09/29 16:20

30

3,000บาท
-10
09/29 05:53

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

31

3,002บาท
-8
09/29 16:33

32

3,003บาท
-5
09/29 16:12

33

3,005บาท
-10
09/29 11:30

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

34

3,005บาท
-10
09/29 16:07

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

35

3,005บาท
-5
09/29 15:49

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

36

3,005บาท
-10
09/29 14:54

ให้บริการในวันอาทิตย์

37

3,005บาท
-5
09/29 15:13

38

3,005บาท
-10
09/29 --:--

39

3,005บาท
-5
09/29 --:--

สยาม
BTSสยาม

40

3,005บาท
-5
09/29 --:--

41

3,005บาท
-10
09/29 --:--

42

3,005บาท
-5
09/29 16:31

43

3,005บาท
-5
09/29 18:11

44

3,005บาท
-5
09/29 16:55

ท่าอากาศยานดอนเมือง

45

3,005บาท
-5
09/29 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

46

3,005บาท
-5
09/29 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

47

3,005บาท
-5
09/29 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

48

3,010บาท
±0
09/29 16:23

สถานีรถไฟมักกะสัน

49

3,010บาท
-5
09/29 16:22

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

50

3,010บาท
-5
09/29 16:42

51

3,015บาท
-15
09/29 15:55

52

3,015บาท
-5
09/29 --:--

สุขุมวิท
สถานีทองหล่อ
ให้บริการในวันอาทิตย์

53

3,015บาท
-5
09/29 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

54

3,040บาท
-13
09/29 08:26

55

3,042บาท
-11
09/29 14:05

56

3,045บาท
-15
09/29 --:--

57

3,087บาท
-6
09/29 08:06

58

3,106บาท
-16
09/29 16:00

59

3,205บาท
-5
09/29 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

# ชื่อของร้านค้า  

2,895บาท
ยังไม่
06/11 09:43

สถานีแบริ่ง

2,955บาท
ยังไม่
09/14 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,960บาท
ยังไม่
08/20 --:--

2,998บาท
ยังไม่
08/06 16:41

3,010บาท
ยังไม่
03/22 18:32

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์