อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 06/18 11:33

from THB to ¥10,000

2,890 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน +16

1บาท = ¥3.46

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

31.32บาท = $1
The Rich Money Exchange

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,890บาท
+15
06/18 11:33

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2

2,893บาท
+19
06/18 14:05

3

2,894บาท
+19
06/18 09:54

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

4

2,895บาท
+20
06/18 14:27

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

5

2,895บาท
+20
06/18 14:19

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

6

2,895บาท
+20
06/18 10:41

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

7

2,895บาท
+20
06/18 13:47

สถานีรถไฟมักกะสัน

8

2,895บาท
+15
06/18 14:08

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

9

2,895บาท
+20
06/18 13:54

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

10

2,895บาท
+20
06/18 14:24

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

11

2,895บาท
+20
06/18 14:20

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

12

2,895บาท
+20
06/18 13:14

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

13

2,895บาท
+20
06/18 --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

14

2,895บาท
+20
06/18 12:51

สถานีแบริ่ง

15

2,895บาท
+20
06/18 13:03

ให้บริการในวันอาทิตย์

16

2,895บาท
+20
06/18 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

17

2,895บาท
+20
06/18 13:14

18

2,895บาท
+20
06/18 10:19

ให้บริการในวันอาทิตย์

19

2,895บาท
+20
06/18 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

20

2,895บาท
+20
06/18 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

21

2,895บาท
+20
06/18 14:22

22

2,895บาท
+20
06/18 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

23

2,895บาท
+20
06/18 14:27

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

24

2,895บาท
+20
06/18 14:27

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

25

2,895บาท
+20
06/18 14:27

ให้บริการในวันอาทิตย์

26

2,895บาท
+20
06/18 14:27

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

27

2,895บาท
+20
06/18 14:27

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

28

2,895บาท
+20
06/18 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

29

2,932บาท
+12
06/18 08:30

30

2,947บาท
+17
06/18 14:29

31

2,950บาท
+13
06/18 13:01

32

2,955บาท
+12
06/18 10:13

33

2,971บาท
+10
06/18 10:15

34

3,003บาท
+15
06/18 14:11

# ชื่อของร้านค้า  
All Updated!