อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 12/16 16:36

from THB to ¥10,000

2,774 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน -1

1บาท = ¥3.605

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

30.18บาท = $1
The One Exchange

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,774บาท
-6
12/16 16:36

2

2,775บาท
±0
12/16 16:12

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

3

2,775บาท
±0
12/16 15:58

สถานีรถไฟมักกะสัน

4

2,775บาท
±0
12/16 14:44

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

5

2,775บาท
-5
12/16 17:42

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

6

2,775บาท
-2
12/16 16:30

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

7

2,775บาท
-5
12/16 10:02

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

8

2,775บาท
-5
12/16 11:48

ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,778บาท
-1
12/16 16:22

10

2,780บาท
±0
12/16 18:13

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

11

2,780บาท
±0
12/16 12:03

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

12

2,780บาท
±0
12/16 16:43

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

13

2,780บาท
±0
12/16 17:58

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

14

2,780บาท
±0
12/16 16:04

สถานีแบริ่ง

15

2,780บาท
±0
12/16 17:27

ให้บริการในวันอาทิตย์

16

2,780บาท
±0
12/16 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

17

2,780บาท
±0
12/16 18:21

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

18

2,780บาท
±0
12/16 19:01

19

2,780บาท
±0
12/16 17:58

20

2,780บาท
±0
12/16 16:04

ให้บริการในวันอาทิตย์

21

2,780บาท
±0
12/16 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

22

2,780บาท
±0
12/16 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

23

2,780บาท
±0
12/16 16:13

24

2,780บาท
±0
12/16 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

25

2,780บาท
±0
12/16 18:13

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

26

2,780บาท
±0
12/16 18:13

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

27

2,780บาท
±0
12/16 18:13

ให้บริการในวันอาทิตย์

28

2,780บาท
±0
12/16 18:13

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

29

2,780บาท
±0
12/16 18:13

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

30

2,780บาท
±0
12/16 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

31

2,780บาท
±0
12/16 20:55

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

32

2,780บาท
±0
12/16 18:57

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

33

2,780บาท
±0
12/16 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

34

2,780บาท
±0
12/16 16:04

เยาวราช
MRTวัดมังกร
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

35

2,780บาท
±0
12/16 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

36

2,780บาท
±0
12/16 --:--

สยาม
BTSสยาม

37

2,780บาท
±0
12/16 16:04

38

2,780บาท
±0
12/16 16:04

39

2,780บาท
±0
12/16 16:04

40

2,780บาท
±0
12/16 16:04

41

2,780บาท
±0
12/16 16:04

42

2,780บาท
±0
12/16 17:58

43

2,780บาท
±0
12/16 16:04

44

2,780บาท
±0
12/16 16:04

45

2,780บาท
±0
12/16 16:04

46

2,780บาท
±0
12/16 16:04

47

2,780บาท
±0
12/16 05:04

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

48

2,780บาท
±0
12/16 --:--

49

2,780บาท
±0
12/16 21:00

50

2,780บาท
±0
12/16 18:26

ท่าอากาศยานดอนเมือง

51

2,780บาท
(---)
12/16 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

52

2,785บาท
±0
12/16 --:--

53

2,785บาท
±0
12/16 --:--

54

2,790บาท
±0
12/16 --:--

สุขุมวิท
สถานีทองหล่อ
ให้บริการในวันอาทิตย์

55

2,790บาท
-5
12/16 14:13

56

2,800บาท
±0
12/16 21:01

ให้บริการในวันอาทิตย์

57

2,808บาท
(---)
12/16 08:30

58

2,810บาท
+8
12/16 21:01

59

2,815บาท
+3
12/16 16:06

60

2,825บาท
±0
12/16 09:25

สุขุมวิท
ใกล้สถานี

61

2,845บาท
+7
12/16 16:50

62

2,865บาท
+6
12/16 10:24

# ชื่อของร้านค้า  

2,780บาท
ยังไม่
12/13 14:02

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,800บาท
ยังไม่
12/10 10:30

สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี

2,843บาท
ยังไม่
11/15 17:56