อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 10/14 16:05

from THB to ¥10,000

2,833 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน -2

1บาท = ¥3.53

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

30.37บาท = $1
X One Currency Exchange

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,833บาท
-5
10/14 16:05

2

2,834บาท
-4
10/14 16:05

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

3

2,835บาท
-10
10/14 16:08

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

4

2,835บาท
-5
10/14 14:57

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

5

2,835บาท
±0
10/14 16:51

สถานีรถไฟมักกะสัน

6

2,835บาท
-5
10/14 16:52

ให้บริการในวันอาทิตย์

7

2,835บาท
-3
10/14 09:55

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

8

2,835บาท
-10
10/14 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,835บาท
-10
10/14 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

10

2,835บาท
-10
10/14 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

11

2,835บาท
-10
10/14 16:08

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

12

2,835บาท
-10
10/14 16:08

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

13

2,835บาท
-10
10/14 16:08

ให้บริการในวันอาทิตย์

14

2,835บาท
-10
10/14 16:08

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

15

2,835บาท
-10
10/14 16:08

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

16

2,835บาท
-10
10/14 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

17

2,840บาท
±0
10/14 14:39

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

18

2,840บาท
-10
10/14 17:50

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

19

2,840บาท
-5
10/14 17:14

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

20

2,840บาท
-5
10/14 13:15

สถานีแบริ่ง

21

2,840บาท
-5
10/14 13:27

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

22

2,840บาท
-5
10/14 13:54

23

2,845บาท
±0
10/14 17:59

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

24

2,845บาท
±0
10/14 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

25

2,845บาท
±0
10/14 16:42

26

2,845บาท
±0
10/14 17:59

27

2,845บาท
±0
10/14 15:23

ให้บริการในวันอาทิตย์

28

2,845บาท
±0
10/14 04:10

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

29

2,845บาท
±0
10/14 03:10

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

30

2,845บาท
(---)
10/14 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

31

2,850บาท
-5
10/14 --:--

สุขุมวิท
สถานีทองหล่อ
ให้บริการในวันอาทิตย์

32

2,860บาท
±0
10/14 18:11

33

2,897บาท
±0
10/14 10:30

# ชื่อของร้านค้า  

2,840บาท
ยังไม่
10/12 10:19

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

2,863บาท
ยังไม่
10/11 14:05

2,869บาท
ยังไม่
10/11 15:59

2,922บาท
ยังไม่
10/11 15:03