อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 01/22 11:07

from THB to ¥10,000

2,765 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน +1

1บาท = ¥3.617

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

30.3บาท = $1
Bangkok Best Exchange

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,765บาท
-5
01/22 11:07

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

2

2,765บาท
±0
01/22 12:45

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

3

2,765บาท
-5
01/22 11:52

ให้บริการในวันอาทิตย์

4

2,767บาท
+3
01/22 13:03

5

2,767บาท
+3
01/22 11:45

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

6

2,767บาท
-1
01/22 13:29

7

2,768บาท
+3
01/22 10:00

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

8

2,768บาท
-2
01/22 11:45

ท่าอากาศยานดอนเมือง

9

2,770บาท
±0
01/22 13:16

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

10

2,770บาท
±0
01/22 11:51

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

11

2,770บาท
+5
01/22 11:02

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

12

2,770บาท
±0
01/22 12:52

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

13

2,770บาท
±0
01/22 13:15

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

14

2,770บาท
±0
01/22 13:26

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

15

2,770บาท
±0
01/22 11:59

สถานีแบริ่ง

16

2,770บาท
±0
01/22 11:52

ให้บริการในวันอาทิตย์

17

2,770บาท
±0
01/22 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

18

2,770บาท
±0
01/22 11:58

19

2,770บาท
±0
01/22 13:26

20

2,770บาท
±0
01/22 13:26

ให้บริการในวันอาทิตย์

21

2,770บาท
±0
01/22 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

22

2,770บาท
±0
01/22 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

23

2,770บาท
±0
01/22 13:13

24

2,770บาท
±0
01/22 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

25

2,770บาท
±0
01/22 13:16

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

26

2,770บาท
±0
01/22 13:11

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

27

2,770บาท
±0
01/22 13:27

ให้บริการในวันอาทิตย์

28

2,770บาท
±0
01/22 13:16

ให้บริการในวันอาทิตย์

29

2,770บาท
±0
01/22 13:16

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

30

2,770บาท
±0
01/22 13:16

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

31

2,770บาท
±0
01/22 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

32

2,770บาท
±0
01/22 12:52

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

33

2,770บาท
±0
01/22 12:02

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

34

2,770บาท
±0
01/22 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

35

2,770บาท
±0
01/22 13:26

เยาวราช
MRTวัดมังกร
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

36

2,770บาท
±0
01/22 --:--

สยาม
BTSสยาม

37

2,770บาท
±0
01/22 13:26

38

2,770บาท
±0
01/22 13:26

39

2,770บาท
±0
01/22 13:26

40

2,770บาท
±0
01/22 13:26

41

2,770บาท
±0
01/22 13:26

42

2,770บาท
±0
01/22 13:26

43

2,770บาท
±0
01/22 13:26

44

2,770บาท
±0
01/22 13:26

45

2,770บาท
±0
01/22 13:26

46

2,770บาท
±0
01/22 13:26

47

2,770บาท
±0
01/22 11:22

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

48

2,770บาท
±0
01/22 --:--

49

2,770บาท
±0
01/22 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

50

2,770บาท
±0
01/22 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

51

2,770บาท
±0
01/22 --:--

BTS สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

52

2,775บาท
±0
01/22 --:--

53

2,775บาท
±0
01/22 --:--

54

2,775บาท
±0
01/22 12:16

55

2,775บาท
±0
01/22 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

56

2,780บาท
±0
01/22 --:--

สุขุมวิท
สถานีทองหล่อ
ให้บริการในวันอาทิตย์

57

2,780บาท
±0
01/22 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

58

2,790บาท
-10
01/22 09:43

สุขุมวิท
ใกล้สถานี

59

2,800บาท
-4
01/22 --:--

60

2,800บาท
±0
01/22 13:27

ให้บริการในวันอาทิตย์

61

2,801บาท
-5
01/22 10:15

62

2,805บาท
±0
01/22 08:16

63

2,805บาท
+11
01/22 08:30

64

2,809บาท
±0
01/22 09:35

65

2,813บาท
+3
01/22 13:28

66

2,815บาท
-2
01/22 13:00

67

2,815บาท
-2
01/22 13:00

68

2,844บาท
+4
01/22 08:29

69

2,850บาท
+12
01/22 10:30

70

2,864บาท
-5
01/22 10:02

71

2,970บาท
±0
01/22 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

# ชื่อของร้านค้า  

2,770บาท
ยังไม่
01/21 --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,770บาท
ยังไม่
01/20 11:28

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,770บาท
ยังไม่
01/17 09:34

ให้บริการในวันอาทิตย์

2,770บาท
ยังไม่
01/20 09:26

สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี

2,770บาท
ยังไม่

2,770บาท
ยังไม่
01/21 20:57

2,775บาท
ยังไม่
01/21 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์