อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 03/08 08:30

from THB to ¥10,000

2,837 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน +2

1บาท = ¥3.525

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

30.52บาท = $1
Super Rich Thailand

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,837บาท
(---)
03/08 08:30

2

2,840บาท
±0
03/08 09:05

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

3

2,840บาท
+5
03/08 09:20

สถานีรถไฟมักกะสัน

4

2,840บาท
±0
03/08 08:48

5

2,840บาท
±0
03/08 09:18

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

6

2,840บาท
±0
03/08 09:18

7

2,840บาท
±0
03/08 09:18

ให้บริการในวันอาทิตย์

8

2,840บาท
±0
03/08 11:17

ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,840บาท
±0
03/08 09:18

10

2,840บาท
±0
03/08 09:18

11

2,840บาท
±0
03/08 09:18

12

2,840บาท
±0
03/08 09:18

13

2,840บาท
±0
03/08 09:18

14

2,840บาท
±0
03/08 09:18

15

2,840บาท
±0
03/08 09:18

16

2,840บาท
±0
03/08 09:18

17

2,840บาท
±0
03/08 09:18

18

2,840บาท
±0
03/08 09:18

19

2,843บาท
+3
03/08 09:12

20

2,845บาท
+5
03/08 09:16

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

21

2,845บาท
+5
03/08 --:--

22

2,845บาท
+5
03/08 09:16

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

23

2,845บาท
+5
03/08 09:16

ให้บริการในวันอาทิตย์

24

2,845บาท
+5
03/08 09:16

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

25

2,845บาท
+5
03/08 09:16

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

26

2,845บาท
+5
03/08 09:04

ให้บริการในวันอาทิตย์

27

2,845บาท
+5
03/08 09:20

28

2,850บาท
±0
03/08 11:12

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

29

2,850บาท
±0
03/08 09:14

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

30

2,850บาท
±0
03/08 09:14

ท่าอากาศยานดอนเมือง

31

2,858บาท
+3
03/08 08:55

32

2,860บาท
+4
03/08 08:26

33

2,864บาท
+4
03/08 --:--

34

2,870บาท
-5
03/08 09:17

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

# ชื่อของร้านค้า  

2,840บาท
ยังไม่
03/06 11:15

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

2,840บาท
ยังไม่
03/06 14:00

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,840บาท
ยังไม่
03/07 10:27

ให้บริการในวันอาทิตย์

2,840บาท
ยังไม่
03/06 11:28

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,840บาท
ยังไม่
03/06 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

2,840บาท
ยังไม่
03/06 13:08

2,840บาท
ยังไม่
03/07 11:05

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,840บาท
ยังไม่
03/06 --:--

2,840บาท
ยังไม่

2,845บาท
ยังไม่
03/06 20:57

2,850บาท
ยังไม่
03/06 10:54

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

2,850บาท
ยังไม่
03/05 10:44

2,875บาท
ยังไม่
01/30 10:00

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,895บาท
ยังไม่
12/11 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,898บาท
ยังไม่
--/-- --:--

2,900บาท
ยังไม่
12/09 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,935บาท
ยังไม่
12/11 --:--

สุขุมวิท
สถานีทองหล่อ
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,998บาท
ยังไม่
08/06 16:41

3,004บาท
ยังไม่
01/11 15:36

3,010บาท
ยังไม่
03/22 18:32

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

3,100บาท
ยังไม่
12/09 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์