อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 11/16 --:--

from THB to ¥10,000

2,785 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน +3

1บาท = ¥3.591

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

30.2บาท = $1
Value Plus Thaniya

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,785บาท
±0
11/16 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

2

2,785บาท
+3
11/16 09:11

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

3

2,790บาท
+5
11/16 09:28

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

4

2,790บาท
+5
11/16 09:39

สถานีรถไฟมักกะสัน

5

2,790บาท
+5
11/16 09:32

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

6

2,790บาท
±0
11/16 09:28

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

7

2,790บาท
±0
11/16 --:--

Airport
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

8

2,790บาท
±0
11/16 09:28

9

2,790บาท
±0
11/16 09:28

ให้บริการในวันอาทิตย์

10

2,790บาท
±0
11/16 09:11

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

11

2,790บาท
±0
11/16 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

12

2,790บาท
±0
11/16 09:28

เยาวราช
MRTวัดมังกร
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

13

2,790บาท
±0
11/16 09:28

14

2,790บาท
±0
11/16 09:28

15

2,790บาท
±0
11/16 09:28

16

2,790บาท
±0
11/16 09:28

17

2,790บาท
±0
11/16 09:28

18

2,790บาท
±0
11/16 09:28

19

2,790บาท
±0
11/16 09:28

20

2,790บาท
±0
11/16 09:28

21

2,790บาท
±0
11/16 09:28

22

2,790บาท
±0
11/16 09:28

23

2,790บาท
±0
11/16 09:09

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

24

2,795บาท
+10
11/16 09:28

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

25

2,795บาท
+10
11/16 09:26

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

26

2,795บาท
+11
11/16 09:30

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

27

2,795บาท
+5
11/16 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

28

2,795บาท
+10
11/16 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

29

2,795บาท
+10
11/16 09:28

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

30

2,795บาท
+10
11/16 09:28

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

31

2,795บาท
+10
11/16 09:28

ให้บริการในวันอาทิตย์

32

2,795บาท
+10
11/16 09:28

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

33

2,795บาท
+10
11/16 09:28

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

34

2,795บาท
+10
11/16 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

35

2,795บาท
+11
11/16 --:--

สยาม
BTSสยาม

36

2,800บาท
+5
11/16 --:--

37

2,800บาท
±0
11/16 09:39

ให้บริการในวันอาทิตย์

38

2,805บาท
+11
11/16 --:--

สุขุมวิท
สถานีทองหล่อ
ให้บริการในวันอาทิตย์

39

2,831บาท
±0
11/16 09:40

# ชื่อของร้านค้า  

2,783บาท
ยังไม่
11/15 16:35

2,784บาท
ยังไม่
11/15 10:36

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,785บาท
ยังไม่
11/15 12:40

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

2,785บาท
ยังไม่
11/15 15:44

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,785บาท
ยังไม่
11/15 --:--

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,785บาท
ยังไม่
11/15 15:52

สถานีแบริ่ง

2,785บาท
ยังไม่
11/15 17:18

ให้บริการในวันอาทิตย์

2,785บาท
ยังไม่
11/15 12:40

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,785บาท
ยังไม่
11/15 15:46

2,785บาท
ยังไม่
11/14 10:57

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,785บาท
ยังไม่
11/15 12:13

ให้บริการในวันอาทิตย์

2,790บาท
ยังไม่
11/15 19:05

2,790บาท
ยังไม่
11/13 09:19

สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี

2,820บาท
ยังไม่
11/15 09:22

สุขุมวิท
ใกล้สถานี

2,838บาท
ยังไม่
11/15 15:59

2,843บาท
ยังไม่
11/15 17:56

2,865บาท
ยังไม่
11/15 19:00

2,887บาท
ยังไม่
11/15 11:24