อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 01/16 10:16

from THB to ¥10,000

2,915 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน +2

1บาท = ¥3.431

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

33.35บาท = $1
Super Rich 1965

การจัดอันดับ

01/16: วันอาทิตย์ No Update on Sunday.

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,913บาท
วันอาทิตย์
01/15 14:45

2

2,915บาท
±0
01/16 10:16

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

3

2,915บาท
วันอาทิตย์
01/15 14:45

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

4

2,915บาท
วันอาทิตย์
01/15 10:00

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

5

2,915บาท
วันอาทิตย์
01/15 14:00

สถานีรถไฟมักกะสัน

6

2,915บาท
วันอาทิตย์
01/15 13:40

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

7

2,915บาท
วันอาทิตย์
01/15 14:30

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

8

2,915บาท
±0
01/16 08:40

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

9

2,915บาท
±0
01/16 10:36

ให้บริการในวันอาทิตย์

10

2,915บาท
วันอาทิตย์
01/15 11:40

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

11

2,915บาท
±0
01/16 08:40

12

2,915บาท
±0
01/16 08:40

ให้บริการในวันอาทิตย์

13

2,915บาท
วันอาทิตย์
01/15 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

14

2,915บาท
วันอาทิตย์
01/15 --:--

15

2,915บาท
±0
01/16 10:16

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

16

2,915บาท
วันอาทิตย์
01/15 13:22

ให้บริการในวันอาทิตย์

17

2,915บาท
±0
01/16 10:16

ให้บริการในวันอาทิตย์

18

2,915บาท
±0
01/16 10:16

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

19

2,915บาท
±0
01/16 10:16

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

20

2,915บาท
±0
01/16 13:11

ให้บริการในวันอาทิตย์

21

2,915บาท
±0
01/16 08:40

22

2,915บาท
±0
01/16 08:40

23

2,915บาท
±0
01/16 08:40

24

2,915บาท
±0
01/16 08:40

25

2,915บาท
±0
01/16 08:40

26

2,915บาท
±0
01/16 08:40

27

2,915บาท
±0
01/16 08:40

28

2,915บาท
±0
01/16 08:40

29

2,915บาท
±0
01/16 08:40

30

2,915บาท
±0
01/16 08:40

31

2,915บาท
วันอาทิตย์
01/15 09:46

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

32

2,915บาท
วันอาทิตย์

33

2,915บาท
วันอาทิตย์
01/15 20:56

34

2,920บาท
+5
01/16 07:56

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

35

2,925บาท
วันอาทิตย์
01/15 13:22

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

36

2,925บาท
±0
01/16 16:05

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

37

2,925บาท
วันอาทิตย์
01/14 15:27

38

2,925บาท
วันอาทิตย์
01/15 11:23

ท่าอากาศยานดอนเมือง

39

2,945บาท
วันอาทิตย์
10/28 --:--

40

2,952บาท
วันอาทิตย์
01/14 17:08

41

2,961บาท
วันอาทิตย์
01/14 08:29

42

2,966บาท
วันอาทิตย์
--/-- --:--

43

2,990บาท
วันอาทิตย์
07/19 09:30

44

2,995บาท
วันอาทิตย์
--/-- --:--

45

3,035บาท
วันอาทิตย์
08/20 09:51