อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 06/19 18:20

from THB to ¥10,000

2,850 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน ±0

1บาท = ¥3.509

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

31.39บาท = $1
Falcon-Solis Money Exchange

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,850บาท
±0
06/19 18:20

2

2,855บาท
+5
06/19 18:10

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

3

2,855บาท
±0
06/19 10:06

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

4

2,855บาท
+5
06/19 09:45

สถานีรถไฟมักกะสัน

5

2,855บาท
±0
06/19 11:01

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

6

2,855บาท
+5
06/19 11:51

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

7

2,855บาท
+5
06/19 16:03

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

8

2,855บาท
+5
06/19 14:35

9

2,855บาท
+5
06/19 11:01

ให้บริการในวันอาทิตย์

10

2,855บาท
+5
06/19 16:03

11

2,855บาท
+5
06/19 16:04

ให้บริการในวันอาทิตย์

12

2,855บาท
+5
06/19 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

13

2,855บาท
+5
06/19 11:44

14

2,855บาท
+5
06/19 18:10

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

15

2,855บาท
+5
06/19 12:07

ให้บริการในวันอาทิตย์

16

2,855บาท
+5
06/19 18:10

ให้บริการในวันอาทิตย์

17

2,855บาท
+5
06/19 18:10

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

18

2,855บาท
+5
06/19 18:10

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

19

2,855บาท
±0
06/19 16:41

ให้บริการในวันอาทิตย์

20

2,855บาท
+5
06/19 16:04

21

2,855บาท
+5
06/19 10:02

22

2,855บาท
+5
06/19 16:04

23

2,855บาท
+5
06/19 16:04

24

2,855บาท
+5
06/19 16:04

25

2,855บาท
+5
06/19 16:03

26

2,855บาท
+5
06/19 16:04

27

2,855บาท
+5
06/19 16:04

28

2,855บาท
+5
06/19 16:04

29

2,855บาท
+5
06/19 16:04

30

2,855บาท
±0
06/19 05:13

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

31

2,855บาท
+5
06/19 --:--

32

2,860บาท
+10
06/19 09:33

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

33

2,860บาท
+5
06/19 10:02

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

34

2,860บาท
+10
06/19 --:--

35

2,865บาท
+5
06/19 07:30

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

36

2,865บาท
+5
06/19 17:59

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

37

2,865บาท
+5
06/19 17:30

ท่าอากาศยานดอนเมือง

# ชื่อของร้านค้า  

2,850บาท
ยังไม่
06/18 16:55

2,850บาท
ยังไม่
06/18 16:31

2,855บาท
ยังไม่

2,855บาท
ยังไม่
06/18 10:40

2,897บาท
ยังไม่
06/18 14:08

2,900บาท
ยังไม่
06/18 08:21

2,901บาท
ยังไม่
--/-- --:--

2,930บาท
ยังไม่
--/-- --:--