อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 11/26 15:49

from THB to ¥10,000

2,923 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน +3

1บาท = ¥3.421

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

30.38บาท = $1
SIA Money Exchange

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,923บาท
±0
11/26 15:49

2

2,925บาท
±0
11/26 17:05

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

3

2,925บาท
±0
11/26 15:46

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

4

2,925บาท
±0
11/26 11:49

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

5

2,925บาท
+5
11/26 14:23

สถานีรถไฟมักกะสัน

6

2,925บาท
±0
11/26 14:54

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

7

2,925บาท
±0
11/26 15:42

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

8

2,925บาท
±0
11/26 15:30

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,925บาท
±0
11/26 16:53

10

2,925บาท
±0
11/26 14:36

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

11

2,925บาท
+5
11/26 08:30

12

2,925บาท
±0
11/26 17:19

ให้บริการในวันอาทิตย์

13

2,925บาท
±0
11/26 10:00

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

14

2,925บาท
±0
11/26 11:22

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

15

2,925บาท
±0
11/26 14:36

16

2,925บาท
±0
11/26 14:36

ให้บริการในวันอาทิตย์

17

2,925บาท
±0
11/26 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

18

2,925บาท
±0
11/26 15:50

19

2,925บาท
±0
11/26 --:--

20

2,925บาท
±0
11/26 17:05

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

21

2,925บาท
±0
11/26 07:30

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

22

2,925บาท
±0
11/26 07:10

ให้บริการในวันอาทิตย์

23

2,925บาท
±0
11/26 17:05

ให้บริการในวันอาทิตย์

24

2,925บาท
±0
11/26 17:05

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

25

2,925บาท
±0
11/26 17:05

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

26

2,925บาท
±0
11/26 17:46

ให้บริการในวันอาทิตย์

27

2,925บาท
±0
11/26 17:30

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

28

2,925บาท
±0
11/26 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

29

2,925บาท
±0
11/26 --:--

สยาม
BTSสยาม

30

2,925บาท
±0
11/26 14:36

31

2,925บาท
±0
11/26 14:36

32

2,925บาท
±0
11/26 14:36

33

2,925บาท
±0
11/26 14:36

34

2,925บาท
±0
11/26 14:36

35

2,925บาท
±0
11/26 14:36

36

2,925บาท
±0
11/26 14:36

37

2,925บาท
±0
11/26 14:36

38

2,925บาท
±0
11/26 14:36

39

2,925บาท
±0
11/26 14:36

40

2,925บาท
±0
11/26 04:13

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

41

2,925บาท
±0
11/26 --:--

42

2,925บาท
±0
11/26 16:22

43

2,925บาท
±0
11/26 18:38

44

2,925บาท
±0
11/26 17:30

ท่าอากาศยานดอนเมือง

45

2,925บาท
±0
11/26 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

46

2,925บาท
±0
11/26 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

47

2,925บาท
±0
11/26 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

48

2,935บาท
±0
11/26 15:25

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

49

2,935บาท
±0
11/26 --:--

สุขุมวิท
สถานีทองหล่อ
ให้บริการในวันอาทิตย์

50

2,935บาท
-5
11/26 15:28

51

2,935บาท
±0
11/26 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

52

2,948บาท
-4
11/26 08:27

53

2,948บาท
+2
11/26 14:15

54

2,952บาท
-3
11/26 --:--

55

3,016บาท
+2
11/26 14:04

56

3,125บาท
±0
11/26 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

# ชื่อของร้านค้า  

2,925บาท
ยังไม่

2,990บาท
ยังไม่
--/-- --:--

2,998บาท
ยังไม่
08/06 16:41

3,010บาท
ยังไม่
03/22 18:32

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์