อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 09/28 16:46

from THB to ¥10,000

2,655 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน ±0

1บาท = ¥3.766

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

38.10บาท = $1
P&P Paragon Jewelry

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,655บาท
±0
09/28 16:46

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

2

2,660บาท
±0
09/28 17:02

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

3

2,660บาท
±0
09/28 15:41

สถานีรถไฟมักกะสัน

4

2,660บาท
±0
09/28 17:29

5

2,660บาท
±0
09/28 12:23

ให้บริการในวันอาทิตย์

6

2,660บาท
±0
09/28 14:17

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

7

2,660บาท
±0
09/28 20:46

ให้บริการในวันอาทิตย์

8

2,660บาท
±0
09/28 20:56

9

2,665บาท
±0
09/28 19:32

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

10

2,665บาท
±0
09/28 17:22

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

11

2,665บาท
±0
09/28 17:01

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

12

2,665บาท
±0
09/28 16:36

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

13

2,665บาท
±0
09/28 17:21

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

14

2,665บาท
±0
09/28 16:36

สถานีกำแพงเพชร

15

2,665บาท
±0
09/28 20:52

16

2,665บาท
±0
09/28 17:21

17

2,665บาท
±0
09/28 17:21

ให้บริการในวันอาทิตย์

18

2,665บาท
±0
09/28 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

19

2,665บาท
±0
09/28 --:--

20

2,665บาท
±0
09/28 19:32

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

21

2,665บาท
±0
09/28 07:46

ให้บริการในวันอาทิตย์

22

2,665บาท
±0
09/28 19:32

ให้บริการในวันอาทิตย์

23

2,665บาท
±0
09/28 19:32

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

24

2,665บาท
±0
09/28 19:32

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

25

2,665บาท
±0
09/28 17:21

26

2,665บาท
±0
09/28 17:21

27

2,665บาท
±0
09/28 17:21

28

2,665บาท
±0
09/28 17:21

29

2,665บาท
±0
09/28 17:21

30

2,665บาท
±0
09/28 17:21

31

2,665บาท
±0
09/28 17:21

32

2,665บาท
±0
09/28 17:21

33

2,665บาท
±0
09/28 17:21

34

2,665บาท
±0
09/28 17:21

35

2,665บาท
±0
09/28 --:--

36

2,670บาท
±0
09/28 17:24

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

37

2,670บาท
±0
09/28 07:30

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

38

2,670บาท
±0
09/28 17:52

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

39

2,670บาท
±0
09/28 15:34

40

2,670บาท
±0
09/28 17:30

ท่าอากาศยานดอนเมือง

41

2,670บาท
±0
09/28 14:47

42

2,699บาท
±0
09/28 --:--

43

2,701บาท
±0
09/28 16:20

44

2,702บาท
±0
09/28 17:06

45

2,703บาท
±0
09/28 08:31

46

2,710บาท
±0
09/28 17:23

47

2,736บาท
±0
09/28 --:--

# ชื่อของร้านค้า  
All Updated!