อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 09/17 12:40

from THB to ¥10,000

3,019 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน +29

1บาท = ¥3.312

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

33.16บาท = $1
X One Currency Exchange

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

3,019บาท
+1
09/17 12:40

2

3,020บาท
±0
09/17 12:25

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

3

3,020บาท
±0
09/17 13:00

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

4

3,020บาท
+5
09/17 09:49

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

5

3,020บาท
+5
09/17 12:21

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

6

3,020บาท
±0
09/17 10:51

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

7

3,020บาท
±0
09/17 12:50

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

8

3,020บาท
+5
09/17 11:03

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

9

3,020บาท
±0
09/17 11:45

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

10

3,020บาท
+5
09/17 11:03

11

3,020บาท
+5
09/17 11:03

ให้บริการในวันอาทิตย์

12

3,020บาท
±0
09/17 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

13

3,020บาท
±0
09/17 --:--

14

3,020บาท
±0
09/17 12:25

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

15

3,020บาท
+5
09/17 13:29

ให้บริการในวันอาทิตย์

16

3,020บาท
±0
09/17 12:25

ให้บริการในวันอาทิตย์

17

3,020บาท
±0
09/17 12:25

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

18

3,020บาท
±0
09/17 12:25

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

19

3,020บาท
+5
09/17 11:03

20

3,020บาท
+5
09/17 11:03

21

3,020บาท
+5
09/17 11:03

22

3,020บาท
+5
09/17 11:03

23

3,020บาท
+5
09/17 11:03

24

3,020บาท
+5
09/17 11:03

25

3,020บาท
+5
09/17 11:03

26

3,020บาท
+5
09/17 11:03

27

3,020บาท
+5
09/17 11:03

28

3,020บาท
+5
09/17 11:03

29

3,020บาท
+5
09/17 11:20

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

30

3,025บาท
+10
09/17 12:35

สถานีรถไฟมักกะสัน

31

3,030บาท
+5
09/17 13:29

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

32

3,030บาท
+5
09/17 11:34

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

33

3,030บาท
+10
09/17 10:37

34

3,030บาท
+5
09/17 11:29

ท่าอากาศยานดอนเมือง

35

3,049บาท
+3
09/17 09:05

36

3,057บาท
+6
09/17 11:01

37

3,066บาท
+3
09/17 08:25

# ชื่อของร้านค้า  

2,990บาท
ยังไม่
07/19 09:30

3,005บาท
ยังไม่
09/15 13:36

ให้บริการในวันอาทิตย์

3,010บาท
ยังไม่
09/16 --:--

3,020บาท
ยังไม่

3,020บาท
ยังไม่
09/16 20:56

3,030บาท
ยังไม่
08/05 16:27

ให้บริการในวันอาทิตย์

3,035บาท
ยังไม่
08/20 09:51

3,069บาท
ยังไม่
--/-- --:--

3,108บาท
ยังไม่
--/-- --:--