อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 05/26 10:21

from THB to ¥10,000

2,695 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน ±0

1บาท = ¥3.711

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

34.18บาท = $1
Super Rich Thailand

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,695บาท
-5
05/26 10:21

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

2

2,695บาท
-5
05/26 14:56

3

2,695บาท
-5
05/26 --:--

4

2,695บาท
-10
05/26 09:34

5

2,700บาท
+5
05/26 17:58

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

6

2,700บาท
+5
05/26 17:02

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

7

2,700บาท
+5
05/26 17:39

8

2,700บาท
±0
05/26 14:21

ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,700บาท
+5
05/26 15:22

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

10

2,700บาท
+5
05/26 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

11

2,700บาท
+5
05/26 17:58

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

12

2,700บาท
+5
05/26 17:58

ให้บริการในวันอาทิตย์

13

2,700บาท
+5
05/26 17:58

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

14

2,700บาท
+5
05/26 17:58

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

15

2,700บาท
±0
05/26 18:43

ให้บริการในวันอาทิตย์

16

2,705บาท
±0
05/26 15:05

สถานีรถไฟมักกะสัน

17

2,705บาท
+10
05/26 16:57

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

18

2,705บาท
-5
05/26 17:23

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

19

2,705บาท
+5
05/26 17:25

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

20

2,705บาท
+5
05/26 17:00

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

21

2,705บาท
+5
05/26 16:57

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

22

2,705บาท
+5
05/26 17:25

สถานีกำแพงเพชร

23

2,705บาท
+5
05/26 16:57

24

2,705บาท
+5
05/26 16:57

ให้บริการในวันอาทิตย์

25

2,705บาท
+5
05/26 16:57

26

2,705บาท
+5
05/26 16:57

27

2,705บาท
+5
05/26 16:57

28

2,705บาท
+5
05/26 16:57

29

2,705บาท
+5
05/26 16:57

30

2,705บาท
+5
05/26 16:57

31

2,705บาท
+5
05/26 16:57

32

2,705บาท
+5
05/26 16:57

33

2,705บาท
+5
05/26 16:57

34

2,705บาท
+5
05/26 16:57

35

2,705บาท
+5
05/26 04:12

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

36

2,705บาท
+5
05/26 --:--

37

2,705บาท
+5
05/26 20:21

38

2,710บาท
+5
05/26 19:56

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

39

2,710บาท
±0
05/26 10:46

40

2,710บาท
+5
05/26 17:14

ท่าอากาศยานดอนเมือง

41

2,747บาท
+3
05/26 08:32

42

2,747บาท
+4
05/26 --:--

43

2,751บาท
+5
05/26 16:54

44

2,751บาท
+13
05/26 15:05

45

2,758บาท
+4
05/26 17:00

46

2,781บาท
+4
05/26 --:--

# ชื่อของร้านค้า  
All Updated!