อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 08/09 10:18

from THB to ¥10,000

2,635 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน -15

1บาท = ¥3.795

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

35.46บาท = $1
Super Rich Thailand

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,635บาท
-20
08/09 10:18

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

2

2,635บาท
-15
08/09 10:23

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

3

2,635บาท
-20
08/09 10:36

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

4

2,635บาท
-20
08/09 10:36

สถานีกำแพงเพชร

5

2,635บาท
-19
08/09 10:40

6

2,635บาท
-20
08/09 09:42

7

2,635บาท
-20
08/09 10:18

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

8

2,635บาท
-20
08/09 10:18

ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,635บาท
-20
08/09 10:18

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

10

2,635บาท
-20
08/09 10:18

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

11

2,635บาท
-15
08/09 10:27

ให้บริการในวันอาทิตย์

12

2,640บาท
-15
08/09 09:30

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

13

2,640บาท
-15
08/09 10:15

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

14

2,640บาท
-15
08/09 10:35

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

15

2,640บาท
-15
08/09 10:35

16

2,640บาท
-15
08/09 10:35

ให้บริการในวันอาทิตย์

17

2,640บาท
-15
08/09 --:--

18

2,640บาท
-15
08/09 10:23

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

19

2,640บาท
-15
08/09 10:35

20

2,640บาท
-15
08/09 10:35

21

2,640บาท
-15
08/09 10:35

22

2,640บาท
-15
08/09 10:35

23

2,640บาท
-15
08/09 10:35

24

2,640บาท
-15
08/09 10:35

25

2,640บาท
-15
08/09 10:35

26

2,640บาท
-15
08/09 10:35

27

2,640บาท
-15
08/09 10:35

28

2,640บาท
-15
08/09 10:35

29

2,640บาท
-15
08/09 09:16

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

30

2,640บาท
-20
08/09 09:57

ท่าอากาศยานดอนเมือง

31

2,645บาท
-15
08/09 10:09

32

2,650บาท
-35
08/09 10:32

33

2,655บาท
-10
08/09 10:17

สถานีรถไฟมักกะสัน

34

2,660บาท
-5
08/09 10:17

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

35

2,660บาท
-10
08/09 10:27

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

36

2,681บาท
-17
08/09 08:29

37

2,681บาท
-17
08/09 --:--

38

2,685บาท
-15
08/09 08:47

39

2,687บาท
-23
08/09 10:05

40

2,687บาท
-20
08/09 09:55

41

2,715บาท
-20
08/09 --:--

# ชื่อของร้านค้า  

2,635บาท
ยังไม่
08/10 --:--

2,655บาท
ยังไม่
08/08 12:39

ให้บริการในวันอาทิตย์

2,655บาท
ยังไม่
08/08 11:31

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,655บาท
ยังไม่
08/08 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

2,655บาท
ยังไม่
08/08 20:55