อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 03/24 15:23

from THB to ¥10,000

2,623 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน +8

1บาท = ¥3.812

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

34.06บาท = $1
Pentor Exchange

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,623บาท
+5
03/24 15:23

2

2,623บาท
+5
03/24 11:50

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

3

2,625บาท
+10
03/24 15:22

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

4

2,625บาท
+5
03/24 15:13

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

5

2,625บาท
+5
03/24 10:11

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

6

2,625บาท
+5
03/24 15:25

สถานีรถไฟมักกะสัน

7

2,625บาท
+10
03/24 15:29

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

8

2,625บาท
+5
03/24 11:36

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,625บาท
±0
03/24 15:25

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

10

2,625บาท
±0
03/24 09:46

11

2,625บาท
±0
03/24 15:25

12

2,625บาท
±0
03/24 14:51

ให้บริการในวันอาทิตย์

13

2,625บาท
+10
03/24 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

14

2,625บาท
±0
03/24 --:--

15

2,625บาท
±0
03/24 05:16

ให้บริการในวันอาทิตย์

16

2,625บาท
+10
03/24 15:22

ให้บริการในวันอาทิตย์

17

2,625บาท
±0
03/24 14:51

18

2,625บาท
±0
03/24 14:51

19

2,625บาท
±0
03/24 14:51

20

2,625บาท
±0
03/24 14:34

21

2,625บาท
±0
03/24 14:34

22

2,625บาท
±0
03/24 14:34

23

2,625บาท
±0
03/24 14:34

24

2,625บาท
+5
03/24 15:30

25

2,625บาท
+10
03/24 14:09

26

2,630บาท
+10
03/24 15:08

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

27

2,630บาท
+10
03/24 15:26

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

28

2,630บาท
+10
03/24 15:26

สถานีกำแพงเพชร

29

2,630บาท
±0
03/24 05:17

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

30

2,630บาท
±0
03/24 15:17

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

31

2,630บาท
+5
03/24 11:22

32

2,630บาท
+5
03/24 11:22

33

2,630บาท
+5
03/24 11:58

34

2,630บาท
±0
03/24 15:17

ท่าอากาศยานดอนเมือง

35

2,660บาท
+13
03/24 --:--

36

2,672บาท
+15
03/24 13:00

37

2,673บาท
+16
03/24 14:48

38

2,679บาท
+10
03/24 14:55

39

2,693บาท
+2
03/24 --:--

# ชื่อของร้านค้า  

2,625บาท
ยังไม่
03/23 17:52