อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 10/31 09:09

from THB to ¥10,000

2,985 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน +90

1บาท = ¥3.35

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

31.17บาท = $1
Super Rich 1965

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,985บาท
-5
10/31 09:09

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

2

2,985บาท
-5
10/31 12:37

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

3

2,985บาท
-5
10/31 12:56

4

2,985บาท
-5
10/31 10:35

ให้บริการในวันอาทิตย์

5

2,985บาท
-5
10/31 --:--

สยาม
BTSสยาม

6

2,985บาท
-5
10/31 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

7

2,985บาท
-5
10/31 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

8

2,985บาท
-5
10/31 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,990บาท
-5
10/31 10:25

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

10

2,990บาท
±0
10/31 11:43

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

11

2,990บาท
±0
10/31 11:33

สถานีรถไฟมักกะสัน

12

2,990บาท
-5
10/31 12:16

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

13

2,990บาท
±0
10/31 11:31

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

14

2,990บาท
-3
10/31 13:22

15

2,990บาท
±0
10/31 11:58

16

2,990บาท
±0
10/31 11:31

17

2,990บาท
±0
10/31 11:31

ให้บริการในวันอาทิตย์

18

2,990บาท
±0
10/31 13:46

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

19

2,990บาท
±0
10/31 13:44

ให้บริการในวันอาทิตย์

20

2,990บาท
±0
10/31 11:46

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

21

2,990บาท
±0
10/31 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

22

2,990บาท
±0
10/31 11:31

23

2,990บาท
±0
10/31 11:31

24

2,990บาท
±0
10/31 11:31

25

2,990บาท
±0
10/31 11:31

26

2,990บาท
±0
10/31 11:31

27

2,990บาท
±0
10/31 11:31

28

2,990บาท
±0
10/31 11:31

29

2,990บาท
±0
10/31 11:31

30

2,990บาท
±0
10/31 11:31

31

2,990บาท
±0
10/31 11:31

32

2,990บาท
±0
10/31 11:46

ท่าอากาศยานดอนเมือง

33

2,995บาท
±0
10/31 10:08

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

34

2,995บาท
±0
10/31 10:10

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

35

2,995บาท
-5
10/31 --:--

สุขุมวิท
สถานีทองหล่อ
ให้บริการในวันอาทิตย์

36

2,995บาท
±0
10/31 10:30

ให้บริการในวันอาทิตย์

37

2,995บาท
±0
10/31 11:30

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

38

2,995บาท
±0
10/31 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

39

2,995บาท
±0
10/31 --:--

40

2,995บาท
±0
10/31 10:08

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

41

2,995บาท
±0
10/31 10:08

ให้บริการในวันอาทิตย์

42

2,995บาท
±0
10/31 10:08

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

43

2,995บาท
±0
10/31 10:08

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

44

2,995บาท
±0
10/31 --:--

45

2,995บาท
-5
10/31 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

46

3,185บาท
-5
10/31 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

# ชื่อของร้านค้า  

2,895บาท
ยังไม่
06/11 09:43

สถานีแบริ่ง

2,955บาท
ยังไม่
09/14 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,960บาท
ยังไม่
08/20 --:--

2,990บาท
ยังไม่
10/30 16:55

2,990บาท
ยังไม่
10/30 04:59

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,990บาท
ยังไม่
10/30 20:56

2,995บาท
ยังไม่
10/29 10:00

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,995บาท
ยังไม่

2,995บาท
ยังไม่
10/30 16:11

2,998บาท
ยังไม่
08/06 16:41

3,000บาท
ยังไม่
10/30 10:17

3,010บาท
ยังไม่
03/22 18:32

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

3,032บาท
ยังไม่
10/30 11:34

3,034บาท
ยังไม่
10/30 08:29

3,036บาท
ยังไม่
10/30 --:--

3,070บาท
ยังไม่
--/-- --:--

3,100บาท
ยังไม่
10/30 11:19