อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 12/02 09:57

from THB to ¥10,000

2,590 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน +10

1บาท = ¥3.861

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

34.8บาท = $1
Super Rich Thailand

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,590บาท
+5
12/02 09:57

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

2

2,590บาท
+10
12/02 11:48

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

3

2,590บาท
+5
12/02 11:20

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

4

2,590บาท
±0
12/02 --:--

5

2,595บาท
+10
12/02 11:37

สถานีรถไฟมักกะสัน

6

2,595บาท
+10
12/02 11:42

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

7

2,595บาท
+10
12/02 11:42

สถานีกำแพงเพชร

8

2,595บาท
+10
12/02 11:26

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,595บาท
+5
12/02 11:52

10

2,595บาท
+10
12/02 11:46

ให้บริการในวันอาทิตย์

11

2,595บาท
+5
12/02 11:44

12

2,595บาท
+5
12/02 11:44

13

2,595บาท
+5
12/02 11:44

14

2,595บาท
+5
12/02 11:44

15

2,595บาท
+5
12/02 11:44

16

2,595บาท
+5
12/02 11:44

17

2,598บาท
+15
12/02 12:01

18

2,600บาท
+15
12/02 11:44

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

19

2,600บาท
+15
12/02 11:58

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

20

2,600บาท
+15
12/02 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

21

2,600บาท
+15
12/02 11:44

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

22

2,600บาท
+15
12/02 11:44

ให้บริการในวันอาทิตย์

23

2,600บาท
+15
12/02 11:44

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

24

2,600บาท
+15
12/02 11:44

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

25

2,600บาท
+5
12/02 12:00

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

26

2,600บาท
+5
12/02 12:02

27

2,600บาท
+5
12/02 12:01

ท่าอากาศยานดอนเมือง

28

2,605บาท
+20
12/02 11:50

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

29

2,605บาท
+15
12/02 12:08

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

30

2,605บาท
+15
12/02 12:08

31

2,605บาท
+15
12/02 12:08

ให้บริการในวันอาทิตย์

32

2,605บาท
+15
12/02 12:08

33

2,605บาท
+15
12/02 12:08

34

2,605บาท
+15
12/02 12:08

35

2,605บาท
+15
12/02 12:08

36

2,605บาท
+10
12/02 09:46

37

2,621บาท
+13
12/02 --:--

38

2,622บาท
+8
12/02 08:37

39

2,624บาท
+8
12/02 09:47

40

2,628บาท
±0
12/02 08:30

41

2,633บาท
+8
12/02 10:19

42

2,656บาท
+11
12/02 --:--

# ชื่อของร้านค้า  

2,585บาท
ยังไม่
12/01 20:56