อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 12/08 14:41

from THB to ¥10,000

2,955 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน +10

1บาท = ¥3.384

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

33.52บาท = $1
X One Currency Exchange

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,955บาท
-15
12/08 14:41

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2

2,958บาท
-7
12/08 17:29

3

2,960บาท
-10
12/08 17:35

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

4

2,960บาท
-5
12/08 16:10

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

5

2,960บาท
-10
12/08 13:50

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

6

2,960บาท
-10
12/08 16:25

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

7

2,960บาท
-10
12/08 16:11

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

8

2,960บาท
-10
12/08 17:27

ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,960บาท
-10
12/08 16:11

10

2,960บาท
-10
12/08 16:11

ให้บริการในวันอาทิตย์

11

2,960บาท
-10
12/08 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

12

2,960บาท
-10
12/08 --:--

13

2,960บาท
-10
12/08 17:35

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

14

2,960บาท
-10
12/08 06:33

ให้บริการในวันอาทิตย์

15

2,960บาท
-10
12/08 17:35

ให้บริการในวันอาทิตย์

16

2,960บาท
-10
12/08 17:35

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

17

2,960บาท
-10
12/08 17:35

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

18

2,960บาท
-5
12/08 16:10

ให้บริการในวันอาทิตย์

19

2,960บาท
-10
12/08 16:11

20

2,960บาท
-10
12/08 16:11

21

2,960บาท
-10
12/08 16:11

22

2,960บาท
-10
12/08 16:11

23

2,960บาท
-10
12/08 16:11

24

2,960บาท
-10
12/08 16:11

25

2,960บาท
-10
12/08 16:11

26

2,960บาท
-10
12/08 16:11

27

2,960บาท
-10
12/08 16:11

28

2,960บาท
-10
12/08 16:11

29

2,960บาท
-10
12/08 11:26

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

30

2,960บาท
-10
12/08 18:47

31

2,965บาท
-30
12/08 15:21

สถานีรถไฟมักกะสัน

32

2,970บาท
-10
12/08 16:51

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

33

2,970บาท
-10
12/08 06:35

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

34

2,970บาท
-10
12/08 17:27

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

35

2,970บาท
-10
12/08 16:36

ท่าอากาศยานดอนเมือง

36

2,971บาท
-17
12/08 16:10

37

2,975บาท
-15
12/08 14:42

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

38

2,984บาท
-15
12/08 16:57

39

2,985บาท
-20
12/08 10:29

40

2,992บาท
-19
12/08 08:28

# ชื่อของร้านค้า  

2,945บาท
ยังไม่
10/28 --:--

2,960บาท
ยังไม่

2,990บาท
ยังไม่
07/19 09:30

2,998บาท
ยังไม่
--/-- --:--

3,034บาท
ยังไม่
--/-- --:--

3,035บาท
ยังไม่
08/20 09:51