อัตราที่ดีที่สุดในขณะนี้

เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 08/13 14:47

from THB to ¥10,000

2,915 บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน +20

1บาท = ¥3.431

การจัดอันดับ

เครื่องคิดเลข

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Denom: 100

31.09บาท = $1
X One Currency Exchange

การจัดอันดับ

± เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด

# ชื่อของร้านค้า  
1

2,915บาท
±0
08/13 14:47

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

2

2,915บาท
±0
08/13 14:58

3

2,915บาท
±0
08/13 12:32

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

4

2,915บาท
±0
08/13 16:08

5

2,915บาท
±0
08/13 12:32

6

2,915บาท
±0
08/13 12:32

ให้บริการในวันอาทิตย์

7

2,915บาท
±0
08/13 07:31

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

8

2,915บาท
±0
08/13 05:49

ให้บริการในวันอาทิตย์

9

2,915บาท
±0
08/13 14:29

ให้บริการในวันอาทิตย์

10

2,915บาท
±0
08/13 17:31

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

11

2,915บาท
±0
08/13 12:32

12

2,915บาท
±0
08/13 12:32

13

2,915บาท
±0
08/13 12:32

14

2,915บาท
±0
08/13 12:32

15

2,915บาท
±0
08/13 12:32

16

2,915บาท
±0
08/13 12:32

17

2,915บาท
±0
08/13 12:32

18

2,915บาท
±0
08/13 12:32

19

2,915บาท
±0
08/13 12:32

20

2,915บาท
±0
08/13 12:32

21

2,915บาท
±0
08/13 04:35

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

22

2,918บาท
±0
08/13 14:57

23

2,920บาท
±0
08/13 18:15

ประตูน้ำ
สถานีชิดลม

24

2,920บาท
±0
08/13 12:00

สยาม
สนามกีฬาแห่งชาติ
ใกล้สถานี

25

2,920บาท
±0
08/13 15:28

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

26

2,920บาท
±0
08/13 15:30

ประดิพัทธ์
สถานีสะพานควาย
ให้บริการในวันอาทิตย์

27

2,920บาท
±0
08/13 17:15

ให้บริการในวันอาทิตย์

28

2,920บาท
±0
08/13 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

29

2,920บาท
±0
08/13 15:45

30

2,920บาท
±0
08/13 18:15

สนามกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการในวันอาทิตย์

31

2,920บาท
±0
08/13 18:15

ให้บริการในวันอาทิตย์

32

2,920บาท
±0
08/13 18:15

สถานีพร้อมพงษ์
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

33

2,920บาท
±0
08/13 18:15

สยาม
ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

34

2,920บาท
±0
08/13 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

35

2,920บาท
±0
08/13 --:--

สยาม
BTSสยาม

36

2,920บาท
±0
08/13 16:17

37

2,920บาท
±0
08/13 21:01

38

2,920บาท
±0
08/13 15:47

ท่าอากาศยานดอนเมือง

39

2,920บาท
±0
08/13 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

40

2,920บาท
±0
08/13 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

41

2,920บาท
±0
08/13 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

42

2,925บาท
±0
08/13 --:--

43

2,928บาท
±0
08/13 08:30

44

2,930บาท
±0
08/13 09:50

สุขุมวิท
สถานีนานา
ใกล้สถานี

45

2,930บาท
±0
08/13 15:24

สถานีรถไฟมักกะสัน

46

2,930บาท
±0
08/13 10:38

47

2,930บาท
±0
08/13 --:--

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

48

2,943บาท
±0
08/13 14:12

สุขุมวิท
สถานีอ่อนนุช
ให้บริการในวันอาทิตย์

49

2,947บาท
±0
08/13 --:--

50

2,952บาท
±0
08/13 08:36

51

2,953บาท
±0
08/13 08:29

52

2,993บาท
±0
08/13 08:04

53

3,020บาท
±0
08/13 08:25

54

3,120บาท
±0
08/13 --:--

ให้บริการในวันอาทิตย์

# ชื่อของร้านค้า  

2,895บาท
ยังไม่
06/11 09:43

สถานีแบริ่ง

2,920บาท
ยังไม่
08/14 --:--

2,920บาท
ยังไม่
08/14 --:--

2,935บาท
ยังไม่
08/11 10:00

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

2,935บาท
ยังไม่
08/14 --:--

2,998บาท
ยังไม่
08/06 16:41

3,010บาท
ยังไม่
03/22 18:32

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์

3,105บาท
ยังไม่
08/03 11:20

ใกล้สถานี
ให้บริการในวันอาทิตย์