X One Currency ExchangeX One Currency Exchange

X One Currency Exchange

X One Currency Exchange
เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 09/17 13:54

อัตราการขาย

Selling rate:
from THB to ¥10,000

3,019บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: +1

1บาท = ¥3.312

เครื่องคิดเลข SELL: การจัดอันดับ

อัตราการซื้อ

Buying rate:
from ¥10,000 to THB

3,011บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.321

เครื่องคิดเลข BUY: การจัดอันดับ

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Selling rate:
from THB to USD

33.17บาท = $1

1บาท = $0.03

Buying rate:
From USD to THB

$1 = 33.13บาท

1บาท = $0.03

เวลาทำการ
Mon - Fri: 9:00 - 18:00
Sat: 10:00 - 17:00
Sun: 10:30 - 17:00

วันหยุดปกติ

เว็บไซต์,SNS
เว็บไซต์ Facebook

โทรศัพท์
02-166-8888

อีเมล
contact@x-one.com

ข้อคิดเห็น

เวลาทำการ
149/7 Surawong Road. Suriyawongse Bangrak, Bangkok, Thailand 10500

สถานีที่ใกล้ที่สุด

Street View