P&P Paragon JewelryP&P Paragon Jewelry

P&P Paragon Jewelry

P&P Paragon Jewelry
เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 09/29 14:54

อัตราการขาย

Selling rate:
from THB to ¥10,000

3,005บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: -10

1บาท = ¥3.328

เครื่องคิดเลข SELL: การจัดอันดับ

อัตราการซื้อ

Buying rate:
from ¥10,000 to THB

2,995บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: +5

1บาท = ¥3.339

เครื่องคิดเลข BUY: การจัดอันดับ

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Selling rate:
from THB to USD

31.67บาท = $1

1บาท = $0.032

Buying rate:
From USD to THB

$1 = 31.64บาท

1บาท = $0.032

เวลาทำการ
Mon-Sat : 10 am.-7 pm. Sun : 10 am.-6.30 pm.

วันหยุดปกติ

เว็บไซต์,SNS
เว็บไซต์

โทรศัพท์
0 2129 4387-9

อีเมล

ข้อคิดเห็น

เวลาทำการ
ห้อง 136 ชั้น 1 สยามพารากอน ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สถานีที่ใกล้ที่สุด

Google Maps

preparing...

Street View

preparing...