P&P Paragon JewelryP&P Paragon Jewelry

P&P Paragon Jewelry

P&P Paragon Jewelry
เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 05/26 14:21

อัตราการขาย

Selling rate:
from THB to ¥10,000

2,700บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.704

เครื่องคิดเลข SELL: การจัดอันดับ

อัตราการซื้อ

Buying rate:
from ¥10,000 to THB

2,685บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.724

เครื่องคิดเลข BUY: การจัดอันดับ

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Selling rate:
from THB to USD

34.30บาท = $1

1บาท = $0.029

Buying rate:
From USD to THB

$1 = 34.20บาท

1บาท = $0.029

เวลาทำการ
Mon-Sat : 10 am.-7 pm. Sun : 10 am.-6.30 pm.

วันหยุดปกติ

เว็บไซต์,SNS
เว็บไซต์

โทรศัพท์
0 2129 4387-9

อีเมล

ข้อคิดเห็น

เวลาทำการ
ห้อง 136 ชั้น 1 สยามพารากอน ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สถานีที่ใกล้ที่สุด

Google Maps

preparing...

Street View

preparing...