เวลาทำการและวันหยุดประจำสัปดาห์
  • วันจ.-วันศ.: 9:30-18:00
  • วันส.,ว.ราชการ: 9:30-16:00
  • วันหยุดประจำสัปดาห์: วันอา

ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาทำการและอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้จากบัญชี SNS อย่างเป็นทางการของเรา

สถานที่และที่อยู่

การจัดอันดับ

อัตราการขาย
K79 Exchange

K79 Exchange

BEST ฿2,480 (+5)
2023/05/29 07:36
Krung Thai Bank

Krung Thai Bank

฿2,439 (-6)
2023/05/29 08:18
Twelve Victory Exchange

Twelve Victory Exchange
JJ Mall

฿2,435 (0)
2023/05/29 07:51
Bank of Ayudhya

Bank of Ayudhya

฿2,434 (-3)
2023/05/29 --:--
UOB

UOB

฿2,433 (-10)
2023/05/29 --:--
X One Currency Exchange

X One Currency Exchange

฿2,487 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/27 15:52
Super Rich Thailand

Super Rich Thailand

฿2,485 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/28 09:08
Value Plus

Value Plus

฿2,485 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/27 --:--
Siam Exchange

Siam Exchange

฿2,485 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/27 09:33
OH! RiCH (Super Rich Thailand)

OH! RiCH (Super Rich Thailand)

฿2,485 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/28 09:08
VASU

VASU

฿2,485 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/27 11:11
Super Rich 1965

Super Rich 1965

฿2,485 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/28 08:48
Super Rich Thailand

Super Rich Thailand

฿2,485 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/28 09:08
Value Plus

Value Plus

฿2,485 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/27 --:--
OH! RiCH (Super Rich Thailand)

OH! RiCH (Super Rich Thailand)

฿2,485 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/28 09:08
Thaniya Gold Shop

Thaniya Gold Shop

฿2,485 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/27 11:40
Linda Exchange

Linda Exchange

฿2,485 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/27 11:00
P&P Money Exchange

P&P Money Exchange

฿2,480 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/28 10:44
Super Rich 1965

Super Rich 1965

฿2,480 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/28 08:48
Falcon-Solis Money Exchange

Falcon-Solis Money Exchange

฿2,480 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/27 20:58
OH! RiCH (Super Rich Thailand)

OH! RiCH (Super Rich Thailand)

฿2,480 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/28 09:08
OH! RiCH (Super Rich Thailand)

OH! RiCH (Super Rich Thailand)

฿2,480 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/28 09:08
Super Rich Thailand

Super Rich Thailand

฿2,480 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/28 09:08
Super Rich Thailand

Super Rich Thailand

฿2,480 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/28 09:08
Super Rich Thailand

Super Rich Thailand

฿2,480 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/28 09:08
Super Rich Thailand

Super Rich Thailand

฿2,480 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/28 09:08
Super Rich Thailand

Super Rich Thailand

฿2,480 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/28 09:08
Super Rich Thailand

Super Rich Thailand

฿2,480 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/28 09:08
Superrich Srinakarin

Superrich Srinakarin

฿2,480 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/28 --:--
OH! RiCH (Super Rich Thailand)

OH! RiCH (Super Rich Thailand)

฿2,480 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/28 09:08
OH! RiCH (Super Rich Thailand)

OH! RiCH (Super Rich Thailand)

฿2,480 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/28 09:08
OH! RiCH (Super Rich Thailand)

OH! RiCH (Super Rich Thailand)

฿2,480 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/28 09:08
OH! RiCH (Super Rich Thailand)

OH! RiCH (Super Rich Thailand)

฿2,480 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/28 09:08
Grand Superrich

Grand Superrich

฿2,480 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/27 14:44
Super Rich 1965

Super Rich 1965

฿2,480 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/28 08:48
Ratchada Exchange

Ratchada Exchange

฿2,480 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/28 10:46
Pentor Exchange

Pentor Exchange

฿2,475 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/27 --:--
Siam Exchange KK

Siam Exchange KK

฿2,475 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/27 09:50
VASU 32

VASU 32

฿2,470 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/26 11:15
Twelve Victory Exchange

Twelve Victory Exchange

฿2,470 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/28 12:56
SIA Money Exchange

SIA Money Exchange

฿2,470 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/27 13:23
Happy Rich Exchange

Happy Rich Exchange

฿2,465 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/28 09:29
Super Rich Kaset

Super Rich Kaset

฿2,465 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/27 --:--
T. T. Currency Exchange

T. T. Currency Exchange

฿2,465 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/27 10:39
T. T. Currency Exchange

T. T. Currency Exchange

฿2,465 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/27 10:39
Happy Rich Exchange

Happy Rich Exchange

฿2,465 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/27 17:32
Pannee Exchange

Pannee Exchange

฿2,460 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/27 10:30
CIMB THAI

CIMB THAI

฿2,430 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/26 08:32
Kasikorn Bank

Kasikorn Bank

฿2,428 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/26 16:21
Bangkok Bank

Bangkok Bank

฿2,419 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/26 11:10
Siam Commercial Bank

Siam Commercial Bank

฿2,418 ไม่ได้อัปเดต 2023/05/26 17:32
Thaniya Spirit

Thaniya Spirit

฿0 ไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด
Super Rich1965

Super Rich1965
Suvarnabhumi

฿0 ไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด
Super Rich1965

Super Rich1965
ARL/BTS Payathai

฿0 ไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด